JeMa 2012/1

Olvasási idő: 2 – 4 perc

Alkotmányjog

  • Csink Lóránt: Az Alkotmánybíróság határozata az egyházügyi törvényről. A törvényhozási eljárás alkotmányossági kérdései. Hivatalos hivatkozás: 164/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABK 2011. december, 1263.
  • Koltay András – Polyák Gábor: Az Alkotmánybíróság határozata a médiaszabályozás egyes kérdéseiről. A sajtóra vonatkozó szabályozás, az újságírói forrásvédelem, az adatszolgáltatási kötelezettség és a Média- és Hírközlési Biztos intézményének alkotmányossági vizsgálata. Hivatalos hivatkozás: 165/2011. (XII. 20.) AB határozat, ABK 2011. december, 1281.

Magánjog és munkajog

  • Vincze Attila: A Szegedi Ítélőtábla határozata a madárinfluenza miatt kártérítési igényekről. Közösségi jog és nemzeti jogrend viszonya. Hivatalos hivatkozás: Szegedi Ítélőtábla Pf.III.20.255/2009.; ÍH 2010. 30.

Büntetőjog

  • Fejes Erik: A Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsának ítélete a Tettrekész Magyar Rendőrség Szakszervezete főtitkárának bujtogatási ügyében. Szólásszabadság és érdekvédelem a fegyveres testületeknél. Hivatalos hivatkozás: Fővárosi Ítélőtábla Katonai Tanácsa 6.Kbf.67/2010/8.
  • Sándor Lénárd: A Legfelsőbb Bíróság határozata a Postabank-ügyben. Az üzleti stratégiát meghatározó menedzsmenti döntések büntetőjogi értékelhetősége. Hivatalos hivatkozás: Legf. Bír. Bhar. I. 495/2008/13.

Közigazgatási jog

  • Barabás Gergely: A Legfelsőbb Bíróság ítélete a működési-tevékenységi hatósági engedélyek módosításáról és visszavonásáról. Engedélyezett kereskedelmi tevékenység utólagos hatósági megtiltásának feltételei. Hivatalos hivatkozás: Legf. Bír. Kfv. III. 38.031/2010/5.
  • Pap András László: A Legfelsőbb Bíróság ítélete az Egyenlő Bánásmód Hatóság határozatának hatályon kívül helyezéséről. Zaklatásnak minősülhet-e egy polgármester rasszista megnyilatkozása? Hivatalos hivatkozás: Legf. Bír. Kfv. II. 37.551/2010/5.

Luxembourgi joggyakorlat

  • Pünkösty András: Az Európai Bíróság ítélete az emberi embrió fogalmáról és védelméről. A biotechnológiai találmányok szabadalmazhatóságának kritériuma. Hivatalos hivatkozás: C-34/10. sz. Brüstle-ügyben 2011. október 18-án hozott ítélet [az EBHT-ban még nem tették közzé]