Iustum Aequum Salutare 2012/2

Olvasási idő: 3 – 4 perc

In Memoriam Gál Gyula

 • Bánrévy Gábor: Búcsú Gál Gyulától
 • Gál Gyula: Az égitestek jogi helyzete

Öt kérdés a jogászat és jogtudomány pillanatnyi állásáról

 • Csehi Zoltán, Jobbágyi Gábor és Kovács Péter tanulmányai

Acta

A család belső alkotmánya — család az alaptörvényben és a jogalkotásban (Konferencia-előadások, 2011. december 16., PPKE JÁK)

 • Beköszöntő
 • Andrási Dorottya: A termékenységistennők: Tellus és Ceres, valamint Vesta szerepe a római családi és közösségi életben
 • Erdődy János: Megjegyzések a família római jogi fogalmához
 • Frivaldszky János: Szempontok a családvédelmi törvény értékeléséhez
 • Klicsu László: Családi adópolitika az új alaptörvény fényében
 • Schanda Balázs: A jog lehetőségei a család védelmére
 • Szigeti Andrea: Gondolatok a család és a társadalmi szolidaritás szabályozásának összefüggéseiről
 • Turgonyi Zoltán: A házasság természetjogi alapjai
 • Varga Zs. András: A házasságra és a családra vonatkozó rendelkezések változása az alkotmányozás során

Tanulmányok

 • Aleš Galič: A polgári eljárásjog fejlődése Szlovéniában az ezredfordulón
 • Gyenei Laura: Uniós polgárság: a piacorientált szemlélettől való elszakadás göröngyös útja
 • Rixer Ádám: Jog és szépirodalom
 • Szuromi Szabolcs Anzelm O. Pream: Megjegyzések a katolikus papképzésre vonatkozó egyházfegyelemhez, a kezdetektől a 12. századig

Dissertationes

 • Bérces Viktor: A védő mint a büntetőeljárás önálló és független szereplőjének megjelenése az egyetemes és magyar jogtörténetben
 • Horváth E. Írisz: Egyszerűsített polgári peres eljárás Svájcban
 • Patyi Gergely: Az ügyvédi hivatásrendre vonatkozó európai uniós szabályozás és esetjog rövid ismertetése

Varia

Tisztelgés Wolfgang Waldstein, egyetemünk díszdoktora előtt

 • El Beheiri Nadja – Schanda Balázs: Laudatio Wolfgang Waldstein professzor díszdoktorrá avatása alkalmából
 • Wolfgang Waldstein: Olyan esetekről, amikor a természetjog győzött a hasznosság fölött
 • Wolfgang Waldstein: A szívébe írva. A természetjog mint az emberi társadalom alapja (Paksy Máté)

Az Európai Unió keresztény gyökerei

 • Szabó Marcel: Európai identitás és a Lisszaboni Szerződés
 • Ronan McCrea: Religion and the Public Order of the European Union (Pünkösdy András)
 • Joseph H. H. Weiler: Keresztény Európa (Láncos Petra Lea)

Summa