Magyar Közlöny 2012/151

Olvasási idő: 2 – 2 perc

19/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelet: A felügyeleti díj megfizetésének, kiszámításának módjáról és feltételeiről szóló 1/2012. (II. 23.) PSZÁF rendelet módosításáról – 25218

20/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelet: A magánnyugdíjpénztárak adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 27/2011. (XI. 30.) PSZÁF rendelete módosításáról – 25233

21/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelet: A kockázati tőkealap-kezelő és a kockázati tőkealap adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 5/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelet módosításáról – 25324

22/2012. (XI. 14.) PSZÁF rendelet: A befektetési alapkezelő és a befektetési alap adatszolgáltatási kötelezettségéről szóló 6/2011. (III. 21.) PSZÁF rendelet módosításáról – 25346

36/2012. (XI. 14.) EMMI rendelet: Az érettségi vizsga részletes követelményeiről szóló 40/2002. (V. 24.) OM rendelet, a pedagógiai szakszolgálatokról szóló 4/2010. (I. 19.) OKM rendelet, valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet módosításáról – 25402

38/2012. (XI. 14.) AB határozat: A közterület életvitelszerű lakhatásra való használatát szankcionáló szabálysértési tényállás és más törvényi rendelkezések megsemmisítéséről – 25417

 

Letölthető PDF-ben.