Magyar Közlöny 2012/174

Olvasási idő: 7 – 11 perc

375/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet: Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendelet módosításáról – 28698

376/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet: Az egészségügyi szolgáltatók gyógyszerrendelésének és kiszolgáltatásának értékeléséről, valamint a háziorvosi és a gyógyszertári érdekeltségi rendszer kialakításáról szóló 364/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 28705

377/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet: A nyugellátások és egyes más ellátások 2013. január havi emeléséről – 28706

378/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet: A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény végrehajtásáról szóló 195/1997. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról – 28708

379/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet: Az otthonteremtéssel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról – 28710

380/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet: Az egészséges ivóvíz biztosításához szükséges egyes beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről – 28723

381/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet: Az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet módosításáról – 28731

382/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet: A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról – 28736

383/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet: A Nemzeti Jogszabálytárról szóló 338/2011. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról – 28744

384/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet: A Bethlen Gábor Alapról szóló 2010. évi CLXXXII. törvény végrehajtásáról szóló 367/2010. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 28745

385/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet: A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról – 28746

386/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet: Az államhatár vonalát rögzítő okmányok nyilvántartási példányai kezelésének, tárolásának rendjéről és a változások átvezetésének szabályairól – 28748

387/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet: A doktori iskolákról, a doktori eljárások rendjéről és a habilitációról –
28749

388/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet: A központi államigazgatási szerveknél és azok helyi szerveinél alkalmazott ösztöndíjasok foglalkoztatója által igényelhető költségvetési támogatásról – 28756

389/2012. (XII. 19.) Korm. rendelet: A Budapest, Római-parti árvízvédelmi védmű megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről – 28760

76/2012. (XII. 19.) BM rendelet: Az idegenrendészeti eljárásban elrendelt őrizet végrehajtásának szabályairól szóló 27/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról – 28762

50/2012. (XII. 19.) EMMI rendelet: A Nemzeti Betegfórumról – 28765

51/2012. (XII. 19.) KIM rendelet: Az önkormányzati rendeleteknek és jegyzőkönyveknek a fővárosi és megyei kormányhivatalok részére történő megküldésének rendjéről szóló 23/2012. (IV. 25.) KIM rendelet módosításáról – 28767

68/2012. (XII. 19.) NFM rendelet: Az engedélyköteles postai szolgáltatások nyújtására vonatkozó szolgáltatási engedély megadásához szükséges vagyoni biztosítékról – 28767

69/2012. (XII. 19.) NFM rendelet: A postai szolgáltatások bevételei és költségei elkülönítésének és kimutatásának részletes szabályairól, valamint az egyetemes postai szolgáltatások költségszámítására és az egyetemes postai szolgáltatási kötelezettség nettó költsége számítására vonatkozó elvekről és szabályokról – 28769

130/2012. (XII. 19.) VM rendelet: Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekkel érintett földrészletekről szóló 14/2010. (V. 11.) KvVM rendelet módosításáról – 28777

1636/2012. (XII. 19.) Korm. határozat: A Kormány 2013. I. félévi munkatervéről – 29407

1637/2012. (XII. 19.) Korm. határozat: A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról – 29414

1638/2012. (XII. 19.) Korm. határozat: A „Széchenyi Zsigmond Kárpát-medencei Magyar Vadászati Múzeum létrehozása – a hatvani Grassalkovich-kastély rekonstrukciója és turisztikai célú hasznosítása” című projekttel összefüggésben nyújtandó biztosítékról – 29414

1639/2012. (XII. 19.) Korm. határozat: A határátkelőhelyek fejlesztésének 2013-ban időszerű feladatairól – 29415

1640/2012. (XII. 19.) Korm. határozat: A 2013. évi határátlépéssel járó csapatmozgások engedélyezéséről – 29416

1641/2012. (XII. 19.) Korm. határozat: A Nemzeti Eszközkezelő működésével kapcsolatos egyes feladatokról – 29425

1642/2012. (XII. 19.) Korm. határozat: Európai uniós fejlesztési források biztosításáról a Nemzeti Közszolgálati Egyetem elhelyezése a Ludovika Campusban állami beruházás megvalósításához és egyéb kapcsolódó feladatokról – 29425

1643/2012. (XII. 19.) Korm. határozat: A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 29427

1644/2012. (XII. 19.) Korm. határozat: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Honvédelmi Minisztérium fejezetek között az egészségügyi felsőfokú szakirányú szakképzéshez kapcsolódó állami támogatások érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról – 29429

1645/2012. (XII. 19.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1355/2012. (IX. 11.) Korm. határozat módosításáról – 29431

1646/2012. (XII. 19.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és kormányhatározat módosításról – 29431

1647/2012. (XII. 19.) Korm. határozat: A Gazdaságfejlesztési Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének megállapításáról – 29434

1648/2012. (XII. 19.) Korm. határozat: A regionális operatív programok 2011–2013. évekre szóló akcióterveinek megállapításáról és egyes prioritásai keretének növeléséről – 29445

1649/2012. (XII. 19.) Korm. határozat: Az Észak-Alföldi, a Közép-Dunántúli és a Közép-Magyarországi Operatív Program keretében városrehabilitációs célú kiemelt projektek akciótervi nevesítéséről – 29482

1650/2012. (XII. 19.) Korm. határozat: A Környezet és Energia Operatív Program keretében megvalósítani tervezett Közép-Duna Vidéke, Duna-Vértes Köze és Délkelet-Alföld regionális hulladékgazdálkodási rendszerek megvalósítására irányuló projektek önerő finanszírozásának megoldásáról, valamint a KEOP-1.1.1/2F/09-11-2012-0007 azonosító számú („Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer fejlesztése a Délkelet-Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszer Létrehozását Célzó Önkormányzati Társulás területén” című) projekt támogatásáról – 29505

1651/2012. (XII. 19.) Korm. határozat: A Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott („MÁV Zrt. állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program 26 helyszínen” című) kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről – 29508

1652/2012. (XII. 19.) Korm. határozat: A Közlekedés Operatív Program keretében finanszírozott („M4 gyorsforgalmi út Abony–Fegyvernek közötti szakasz, új Tisza híddal területszerzési, régészeti és tervezési költségei” című) kiemelt projekt támogatásának jóváhagyásáról – 29510

1653/2012. (XII. 19.) Korm. határozat: A KÖZOP-3.1.1.-07-2008-0016 azonosító számú [„M9 autóút 51. és 54. számú főutak (19+000-31+300 kmsz.) közötti szakasz” című] projekt támogatási szerződésétől történő elállásról – 29512

1654/2012. (XII. 19.) Korm. határozat: A TIOP-1.1.1-12/1 azonosító számú („Neumann Program – Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztés a közoktatásban” című) projekt kiemelt projektként történő nevesítésről és támogatásának jóváhagyásáról – 29512

Letölthető PDF-ben.