Magyar Közlöny 2012/175

Olvasási idő: 6 – 10 perc

390/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet: A kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról – 29518

391/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet: A járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 218/2012. (VIII. 13.) Korm. rendelet Balatonvilágos megyeváltásával összefüggő módosításáról – 29519

392/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet: A Magyar Közigazgatási Ösztöndíjról szóló 228/2011. (X. 28.) Korm. rendelet módosításáról – 29520

393/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet: A régészeti örökség és a műemléki érték védelmével kapcsolatos szabályokról – 29522

394/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet: A kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításával összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról – 29546

395/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet: Az örökségvédelmi hatástanulmányról – 29602

396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet: A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól – 29603

397/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet: Egyes pénzügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 29619

398/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet: A mikrogazdálkodói egyszerűsített éves beszámolóról – 29626

399/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet: A légi távérzékelés engedélyezésének és a távérzékelési adatok használatának rendjéről – 29641

400/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet: A vizek hasznosítását, védelmét és kártételeinek elhárítását szolgáló tevékenységekre és létesítményekre vonatkozó általános szabályokról szóló 147/2010. (IV. 29.) Korm. rendelet módosításáról – 29644

39/2012. (XII. 20.) NGM rendelet: A Pénzügyi Jogok Biztosáról – 29645

40/2012. (XII. 20.) NGM rendelet: A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás 1991. július 1. előtti rendszeréből származó állami kötelezettségek rendezéséről szóló 5/1996. (I. 26.) PM rendelet, valamint a gépjármű-szavatossági károk 1971. január 1. előtti rendszere alapján fizetett baleseti kártérítési járadékokról szóló 12/1998. (III. 27.) PM rendelet módosításáról – 29649

41/2012. (XII. 20.) NGM rendelet: Egyes foglalkozás-egészségügyi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 29650

70/2012. (XII. 20.) NFM rendelet: A transzeurópai vasúti rendszerre vonatkozó átjárhatóságot biztosító műszaki előírásokról – 29653

71/2012. (XII. 20.) NFM rendelet: Egyes közlekedési tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 29656

72/2012. (XII. 20.) NFM rendelet: A gépjárműről és annak hatósági jelzéséről felvételt készítő eszközre vonatkozó követelményekről szóló 18/2008. (IV. 30.) GKM rendelet módosításáról – 29659

73/2012. (XII. 20.) NFM rendelet: Az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 6/1998. (III. 11.) KHVM rendelet módosításáról – 29660

131/2012. (XII. 20.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás (SAPS), valamint az ahhoz kapcsolódó kiegészítő nemzeti támogatások (top up) 2012. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 32/2012. (IV. 2.) VM rendelet alapján nyújtható kiegészítő nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről – 29669

42/2012. (XII. 20.) AB határozat: A jogi segítségnyújtásról szóló 2003. évi LXXX. törvény 3. § (3) bekezdés c) pontja alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről – 29671

43/2012. (XII. 20.) AB határozat: A családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény 7. § és 8. §-ai alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről – 29679

44/2012. (XII. 20.) AB határozat: A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 358/2008. (XII. 31.) Korm. rendelet alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről – 29699

1655/2012. (XII. 20.) Korm. határozat: A 2013 és 2014 során a közép-európai regionális együttműködési szervezetekben betöltendő magyar elnökségek összehangolásáról, lebonyolításukból eredő feladatokról, valamint a végrehajtás feltételeinek megteremtéséről szóló 1031/2012. (II. 21.) Korm. határozat módosításáról – 29705

1656/2012. (XII. 20.) Korm. határozat: Magyarország Nemzeti Katonai stratégiájának elfogadásáról – 29705

1657/2012. (XII. 20.) Korm. határozat: A kormányzati stratégiai dokumentumok felülvizsgálatával kapcsolatos feladatokról – 29713

1658/2012. (XII. 20.) Korm. határozat: A Balatonvilágos község Veszprém megyétől Somogy megyéhez történő megyeváltásával összefüggő jogalkotási feladatokról – 29716

1659/2012. (XII. 20.) Korm. határozat: Egyes állami vagyontárgyak ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – 29716

1660/2012. (XII. 20.) Korm. határozat: A IX. Helyi önkormányzatok támogatásai és helyben maradó személyi jövedelemadója fejezeten belüli előirányzat átcsoportosításáról – 29722

1661/2012. (XII. 20.) Korm. határozat: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 29725

1662/2012. (XII. 20.) Korm. határozat: A Nemzetgazdasági Minisztérium fejezet 2011. évi kötelezettségvállalással nem terhelt, valamint a kötelezettségvállalással terhelt, de meghiúsult előirányzat-maradványai felhasználásáról – 29727

1663/2012. (XII. 20.) Korm. határozat: A Vidékfejlesztési Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 29730

1664/2012. (XII. 20.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 29733

1665/2012. (XII. 20.) Korm. határozat: Egyes MÁV Magyar Államvasutak Zrt. és a magyar állam közötti vagyonrendezés által érintett ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról – 29735

1666/2012. (XII. 20.) Korm. határozat: A megtett úttal arányos elektronikus díjszedési rendszer tervezésének, kiépítésének és üzemeltetésének, valamint a 2012. és 2013. évben a gyorsforgalmi úthálózat üzemeltetési és karbantartási feladatainak fedezetéről – 29737

1667/2012. (XII. 20.) Korm. határozat: A Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ kiemelt járműipari központtá nyilvánításáról – 29737

151/2012. (XII. 20.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között a diplomata és szolgálati útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás kihirdetésére adott felhatalmazásról – 29738

152/2012. (XII. 20.) ME határozat: Helyettes államtitkár kinevezéséről – 29738

97/2012. (XII. 20.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 29738

98/2012. (XII. 20.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 29739

99/2012. (XII. 20.) OVB határozat: Az Országos Választási Bizottság határozata – 29740

Letölthető PDF-ben.