Magyar Közlöny 2012/177

Olvasási idő: 2 – 4 perc

Magyarország Alaptörvényének harmadik módosítása (2012. december 21.) – 29770

2012. évi CCVI. törvény: Magyarország Kormánya, Ukrajna Miniszteri Kabinetje és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a Magyarország és az Oroszországi Föderáció között Ukrajna területén keresztül történő nukleárisanyag-szállításról szóló megállapodás kihirdetéséről – 29771

2012. évi CCVII. törvény: Egyes törvényeknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal és a területfejlesztéssel összefüggő módosításáról – 29777

26/2012. (XII. 21.) MNB rendelet: A Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható Popovics Sándor Díjról – 29867

77/2012. (XII. 21.) BM rendelet: A Csongrád Megyei Építész Kamara és a Békés Megyei Építész Kamara közigazgatási feladatainak ellátására eljáró szervek kijelöléséről – 29869

51/2012. (XII. 21.) EMMI rendelet: A kerettantervek kiadásának és jóváhagyásának rendjéről – 29870

43/2012. (XII. 21.) NGM rendelet: A helyhez kötött szerver alapú pénznyerő automatákat és a nem helyhez kötött szerver alapú pénznyerő rendszereket üzemeltető központi szerver működtetésének személyi, pénzügyi, műszaki és informatikai feltételeinek, valamint a központi szerver működtetőjét megillető szolgáltatási díj meghatározásáról szóló 14/2012. (VI. 28.) NGM rendelet hatályon kívül helyezéséről – 36481

134/2012. (XII. 21.) VM rendelet: A „Sikeres Magyarországért” Agrár Fejlesztési Hitelprogram szabályairól szóló 108/2007. (IX. 24.) FVM rendelet és az Új Magyarország Vidékfejlesztési Program finanszírozáshoz igénybe vehető projekt kiegészítő hitelről szóló 78/2009. (VI. 30.) FVM rendelet módosításáról – 36481

135/2012. (XII. 21.) VM rendelet: A Vásárhelyi-terv keretében megvalósuló Szamos-Krasznaközi árvízi tározó területével érintett földrészletek jegyzékéről, valamint az egyszeri térítés, az igénybevétel és a kártalanítás részletes szabályairól szóló 13/2010. (V. 6.) KvVM–FVM együttes rendelet módosításáról – 36486

136/2012. (XII. 21.) VM rendelet: A környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet módosításáról – 36487

 

Letölthető PDF-ben.