Magyar Közlöny 2012/178

Olvasási idő: 4 – 7 perc

2012. évi CCVIII. törvény: Egyes törvényeknek a központi költségvetésről szóló törvény megalapozásával összefüggő, valamint egyéb célú módosításáról – 36494

52/2012. (XII. 22.) KIM rendelet: A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 32/2010. (XII. 31.) KIM rendelet módosításáról – 36553

53/2012. (XII. 22.) KIM rendelet: A bűnügyi nyilvántartó szerv által teljesített adatszolgáltatás, valamint a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárás rendjéről és a hatósági erkölcsi bizonyítvány kiállítása iránti eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról – 36555

44/2012. (XII. 22.) NGM rendelet: A munkaügyi központok, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala munkaügyi kirendeltségének illetékességéről – 36559

76/2012. (XII. 22.) NFM rendelet: A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával, a körzetközponti jegyzői hatáskörök és a többcélú kistérségi társulások megszűnésével összefüggésben a nemzeti fejlesztési miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról – 36699

77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet: Egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről – 36704

78/2012. (XII. 22.) NFM rendelet: Egyes energetikai tárgyú árszabályozással összefüggő miniszteri rendeletek módosításáról – 36705

137/2012. (XII. 22.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet módosításáról – 36729

138/2012. (XII. 22.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes állatlétszám alapú agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 36736

139/2012. (XII. 22.) VM rendelet: Az egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 36742

140/2012. (XII. 22.) VM rendelet: A vágóállatok leölésének és levágásának állatvédelmi szabályairól – 36751

320/2012. (XII. 22.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 36754

321/2012. (XII. 22.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 36754

322/2012. (XII. 22.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 36755

323/2012. (XII. 22.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 36755

324/2012. (XII. 22.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 36755

325/2012. (XII. 22.) KE határozat: Katonai bírói kinevezésről – 36756

326/2012. (XII. 22.) KE határozat: A 173/2009. (XII.17.) KE határozat módosításáról – 36756

327/2012. (XII. 22.) KE határozat: Bírói felmentésről – 36756

328/2012. (XII. 22.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 36757

329/2012. (XII. 22.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 36757

330/2012. (XII. 22.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésről – 36758

331/2012. (XII. 22.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésről – 36758

332/2012. (XII. 22.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésről – 36759

333/2012. (XII. 22.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésről – 36759

334/2012. (XII. 22.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésről – 36760

335/2012. (XII. 22.) KE határozat: Egyetemi tanári kinevezésről – 36760

336/2012. (XII. 22.) KE határozat: Szolgálati viszony megszűnésének megállapításáról – 36761

337/2012. (XII. 22.) KE határozat: Szolgálati viszony megszüntetéséről – 36761

338/2012. (XII. 22.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 36762

339/2012. (XII. 22.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 36762

340/2012. (XII. 22.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 36763

341/2012. (XII. 22.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 36763

342/2012. (XII. 22.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 36764

343/2012. (XII. 22.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 36765

344/2012. (XII. 22.) KE határozat: Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről – 36766

345/2012. (XII. 22.) KE határozat: Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről – 36766

346/2012. (XII. 22.) KE határozat: Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet felmentéséről – 36767

347/2012. (XII. 22.) KE határozat: Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséről és megbízásáról – 36767

348/2012. (XII. 22.) KE határozat: Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról – 36768

349/2012. (XII. 22.) KE határozat: Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról – 36768

350/2012. (XII. 22.) KE határozat: Rendkívüli és meghatalmazott nagykövet megbízásáról – 36769

351/2012. (XII. 22.) KE határozat: Rendkívüli követ és meghatalmazott miniszter kinevezéséről – 36769

Letölthető PDF-ben.