Magyar Közlöny 2012/179

Olvasási idő: 2 – 4 perc

29/2012. (XII. 27.) PSZÁF rendelet: Az egyes PSZÁF rendeletek módosításáról – 36772

52/2012. (XII. 27.) EMMI rendelet: Egyes gyógyszerekkel és orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról – 36923

45/2012. (XII. 27.) NGM rendelet: Az önkormányzati adóigazgatással összefüggő pénzügyminiszteri rendeletek módosításáról – 36931

46/2012. (XII. 27.) NGM rendelet: Egyes illetékjogi tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 36975

47/2012. (XII. 27.) NGM rendelet: A könyvviteli szolgáltatást végzők nyilvántartásba vételéért, a nyilvántartásban szereplő adatok módosításáért, valamint a nyilvántartásból való törlésért, továbbá a továbbképző szervezetek akkreditációs eljárásáért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjról és a díj megfizetésének részletes szabályairól szóló 39/2008. (XII. 31.) PM rendelet módosításáról – 36992

79/2012. (XII. 27.) NFM rendelet: Az autópályák, autóutak és főutak használatának díjáról szóló 36/2007. (III. 26.) GKM rendelet módosításáról – 36993

141/2012. (XII. 27.) VM rendelet: A 2013. évi óvoda-, és iskolatej program szabályozásáról – 36997

142/2012. (XII. 27.) VM rendelet: A szőlőültetvények szerkezetátalakításához és -átállításához a 2012/2013 borpiaci évtől igényelhető támogatás feltételeiről – 37035

143/2012. (XII. 27.) VM rendelet: A Magyar Takarmánykódex kötelező előírásairól szóló 44/2003. (IV. 26.) FVM rendelet, valamint a takarmányok előállításának, forgalomba hozatalának és felhasználásának egyes szabályairól szóló 65/2012. (VII. 4.) VM rendelet módosításáról – 37057

144/2012. (XII. 27.) VM rendelet: A PCB, valamint a PCB-t tartalmazó berendezések kezelésének részletes szabályairól – 37077

145/2012. (XII. 27.) VM rendelet: A hulladékolajjal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységek részletes szabályairól – 37082

146/2012. (XII. 27.) VM rendelet: A Körös-éri Tájvédelmi Körzet létesítéséről – 37084

147/2012. (XII. 27.) VM rendelet: A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról – 37095

Köf. 5067/2012/4. számú határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 37109

1671/2012. (XII. 27.) Korm. határozat: A 2013-ban a közigazgatási, rendészeti, katonai és nemzetbiztonsági felsőoktatásban felvehető, államilag támogatott és önköltséges hallgatói létszámról – 37113

Letölthető PDF-ben.