Magyar Közlöny 2012/183

Olvasási idő: 6 – 10 perc

413/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról – 38124

414/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: A fővárosi és megyei kormányhivatalok működésével összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról – 38142

415/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: Egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 38148

416/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: Az egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló törvénnyel összefüggésben a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény egyes kormányrendeleti szintű végrehajtási rendeleteinek módosításáról – 38159

417/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: Az anyakönyvi eljárásokra, az állampolgársági eljárásokra és a személyiadat- és lakcímnyilvántartással összefüggő eljárásokra vonatkozó egyes kormányrendeleteknek a Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról – 38167

418/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: Egyes közlekedés-igazgatással és állat-egészségügyi igazgatással összefüggő kormányrendeletek módosításáról – 38236

419/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: A megyei intézményfenntartó központok működésével összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról – 38239

420/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: A gyermek születése esetén az apát megillető pótszabadsággal összefüggő költségek megtérítéséről – 38240

421/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: A közfoglalkoztatással összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról – 38242

422/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: A központosított illetményszámfejtés szabályairól – 38244

423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: A felsőoktatási felvételi eljárásról – 38252

424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól – 38274

425/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: Egyes nyugdíjbiztosítási és szociális tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 38278

426/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: Az egyes bányászati dolgozók társadalombiztosítási kedvezményeiről szóló 23/1991. (II. 9.) Korm. rendelet módosításáról – 38289

427/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: A Magyar Művészeti Akadémia tagjainak életjáradékáról – 38291

428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről – 38292

429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról – 38298

430/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: A magyarországi hivatalos földrajzi nevek megállapításáról és nyilvántartásáról szóló 303/2007. (XI. 14.) Korm. rendelet módosításáról
– 38305
431/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: A Nemzeti Eszközkezelő Zrt. működésével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 128/2012. (VI. 26.) Korm. rendeletnek az Ócsán megvalósuló Szociális Családiház-építési Programmal összefüggő módosításáról – 38307

15/2012. (XII. 29.) NMHH rendelet: A nemzeti frekvenciafelosztás megállapításáról – 38311

87/2012. (XII. 29.) BM rendelet: Balatonvilágos település Somogy megyéhez csatolása kapcsán egyes miniszteri rendeletek módosításáról – 38584

56/2012. (XII. 29.) EMMI rendelet: A Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 5/2012. (II. 16.) KIM rendelet és a civil szervezetek információs rendszeréről szóló 24/2012. (IV. 25.) KIM rendelet módosításáról – 38592

57/2012. (XII. 29.) EMMI rendelet: Egyes gyógyászati segédeszközökkel és orvostechnikai eszközökkel kapcsolatos miniszteri rendeletek módosításáról – 38601

52/2012. (XII. 29.) NGM rendelet: Az egyes közvetett adózási tárgyú PM rendeletek módosításáról – 38605

53/2012. (XII. 29.) NGM rendelet: A Nemzeti Adó- és Vámhivatal személyi állományát érintő egyes NGM rendeletek módosításáról – 38629

83/2012. (XII. 29.) NFM rendelet: Az egyes fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásáról szóló 39/2012. (VII. 4.) NFM rendelet módosításáról – 38636

1682/2012. (XII. 29.) Korm. határozat: A magyar állampolgárság megállapítására irányuló eljárás további eljárási egyszerűsítéséről – 38638

1683/2012. (XII. 29.) Korm. határozat: A társadalmi felzárkózással összefüggő egyes testületek működésével kapcsolatos kormányhatározatok módosításáról – 38638

1684/2012. (XII. 29.) Korm. határozat: A Nemzeti Emlékezet Programról – 38640

1685/2012. (XII. 29.) Korm. határozat: A Kémiai Biztonságot Koordináló Tanács szervezetéről és működésének részletes szabályairól – 38641

1686/2012. (XII. 29.) Korm. határozat: Az egységes európai segélyhívó számra (112) alapozott Egységes Segélyhívó Rendszerhez (ESR) kapcsolódó feladatokról szóló 1312/2011. (IX. 12.) Korm. határozat módosításáról – 38643

1687/2012. (XII. 29.) Korm. határozat: Az értesítési címek nyilvántartásával összefüggésben egyes eljárások felülvizsgálatáról – 38644

1688/2012. (XII. 29.) Korm. határozat: A Miniszterelnökségen, a minisztériumokban, az igazgatási és igazgatási jellegű tevékenységet ellátó központi költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszámáról szóló 1166/2010. (VIII. 4.) Korm. határozat módosításáról – 38645

1689/2012. (XII. 29.) Korm. határozat: A Tüskecsarnok beruházáshoz kapcsolódó uszodafejlesztési programról – 38645

1690/2012. (XII. 29.) Korm. határozat: A Magyar Művészeti Akadémia kultúrstratégiai szerepének megerősítéséről – 38646

1691/2012. (XII. 29.) Korm. határozat: A Művészetek Palotája PPP projektről – 38646

1692/2012. (XII. 29.) Korm. határozat: A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról és egyéb feladatokról – 38647

1693/2012. (XII. 29.) Korm. határozat: Az Épület- és Lakásgazdálkodási Fenntartási Innovációs K+F Alapítvány megszüntetéséről szóló 1019/2012. (II. 1.) Korm. határozat módosításáról – 38647

1694/2012. (XII. 29.) Korm. határozat: Az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány megszüntetéséről – 38648

1695/2012. (XII. 29.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és az Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus) közötti Megállapodásról – 38649

1696/2012. (XII. 29.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és a Budai Szerb Ortodox Egyházmegye közötti Megállapodásról – 38653

1697/2012. (XII. 29.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és a Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház közötti Megállapodásról – 38657

1698/2012. (XII. 29.) Korm. határozat: A magyarországi zsidó közösségek vagyoni igényeinek rendezésével, valamint kulturális, hagyományőrző, oktatási és történelmi tényfeltáró tevékenységükkel kapcsolatos közigazgatási és szakmai előkészítéssel és koordinációval összefüggő feladatok ellátásáról – 38661

1699/2012. (XII. 29.) Korm. határozat: A Holokauszt túlélők részére a Párizsi Békeszerződésről szóló 1947. évi XVIII. törvény 27. Cikke 2. pontjában foglaltak végrehajtásáról szóló 1997. évi X. törvény alapján folyósított életjáradék összegének megemeléséről – 38662

Letölthető PDF-ben.