Magyar Közlöny 2012/182

Olvasási idő: 6 – 10 perc

409/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet: Az úti okmánnyal, a jármű származásellenőrzésével, a hatósági okmányokkal, az idegenrendészettel összefüggő eljárások egyszerűsítéséről, valamint a rendészeti tárgyú joganyagot érintő módosításokról, továbbá egyes kormányrendeleteknek a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosításával összefüggésben szükséges módosításáról – 37712

410/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet: Az üvegházhatású gázok közösségi kereskedelmi rendszerében és az erőfeszítés-megosztási határozat végrehajtásában való részvételről szóló 2012. évi CCXVII. törvény végrehajtásának egyes szabályairól – 37720

411/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet: Egyes bányászattal összefüggő kormányrendeletek módosításáról – 37739

412/2012. (XII. 28.) Korm. rendelet: A Széchenyi Pihenő Kártya kibocsátásának és felhasználásának szabályairól szóló 55/2011. (IV.12.) Korm. rendelet módosításáról – 37747

81/2012. (XII. 28.) BM rendelet: Az egyes szolgálati jogviszonnyal összefüggő törvények módosításáról szóló törvénnyel összefüggésben a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény egyes miniszteri rendeleti szintű végrehajtási rendeleteinek módosításáról – 37748

82/2012. (XII. 28.) BM rendelet: Egyes miniszteri rendeleteknek az útlevéleljárások egyszerűsítéséhez kapcsolódó módosításáról – 37763

83/2012. (XII. 28.) BM rendelet: A szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, valamint a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 25/2007. (V. 31.) IRM rendelet módosításáról – 37766

84/2012. (XII. 28.) BM rendelet: Az Országgyűlési Őrség szolgálati szabályzatáról – 37784

85/2012. (XII. 28.) BM rendelet: Az Országgyűlési Őrség hivatásos állományát érintő gazdasági tárgyú szabályokról – 37807

86/2012. (XII. 28.) BM rendelet: A rendészeti feladatokat ellátó személyek és a segédfelügyelők által alkalmazható kényszerítő eszközök igénylésének, átvételének és visszavételének szabályairól, a térítés módjáról, a kényszerítő eszközök típusaira, fajtáira és az alkalmazásukra, valamint a jelentéstétel és a kivizsgálás rendjére vonatkozó részletes szabályokról – 37822

54/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet: A kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításával összefüggésben az emberi erőforrások minisztere feladat- és hatáskörébe tartozó egyes miniszteri rendeletek módosításáról – 37826

55/2012. (XII. 28.) EMMI rendelet: Egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 37828

59/2012. (XII. 28.) KIM rendelet: A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben a közigazgatási és igazságügyi miniszter feladatkörébe tartozó miniszteri rendeletek módosításáról szóló 50/2012. (XII. 4.) KIM rendelet módosításáról – 37906

60/2012. (XII. 28.) KIM rendelet: A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendeletnek, a büntetőügyekben hozott határozatok végrehajtása során a bíróságokra és egyéb szervekre háruló feladatokról szóló 9/2002. (IV. 9.) IM rendeletnek és a bűnügyi nyilvántartási rendszer egyes nyilvántartásai részére történő adatközlés szabályairól szóló 20/2009. (VI. 19.) IRM rendeletnek az útlevéleljárások egyszerűsítéséhez kapcsolódó módosításáról – 37906

48/2012. (XII. 28.) NGM rendelet: A nemzetgazdasági miniszter feladatkörébe tartozó egyes miniszteri rendeleteknek a járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggő módosításáról – 37927

49/2012. (XII. 28.) NGM rendelet: Az adó-végrehajtási eljárás során felmerült végrehajtási költségek és a végrehajtási költségátalány megállapításának és megfizetésének részletes szabályairól – 37933

50/2012. (XII. 28.) NGM rendelet: A kiemelt adózók kijelöléséről, valamint a legnagyobb adóteljesítménnyel rendelkező adózók körének megállapításáról szóló 4/2012. (II. 14.) NGM rendelet módosításáról – 37935

51/2012. (XII. 28.) NGM rendelet: A pénzügyminiszter irányítása alá tartozó nyomozó hatóságok nyomozásának részletes szabályairól és a nyomozási cselekmények jegyzőkönyv helyett más módon való rögzítésének szabályairól szóló 17/2003. (VII. 1.) PM–IM együttes rendelet módosításáról – 37935

80/2012. (XII. 28.) NFM rendelet: Az üvegházhatású gázok kibocsátásával kapcsolatos egyes tevékenységek igazgatási szolgáltatási díjáról és felügyeleti díjáról – 37936

81/2012. (XII. 28.) NFM rendelet: A bányászati koncessziós pályázati eljárásról – 37939

82/2012. (XII. 28.) NFM rendelet: A bányatérképek méretarányára és tartalmára vonatkozó Bányabiztonsági Szabályzatról szóló 10/2010. (II. 26.) KHEM rendelet és a hites bányamérőről szóló 12/2010. (III. 4.) KHEM rendelet módosításáról – 37942

149/2012. (XII. 28.) VM rendelet: A járási földhivatalok illetékességi területeinek kijelöléséről – 37951

150/2012. (XII. 28.) VM rendelet: A zöldség-gyümölcs termelői csoportokról és termelői szervezetekről – 38015

1673/2012. (XII. 28.) Korm. határozat: A Nemzetközi Víz Konferencia (Budapesti Víz Világtalálkozó – Budapest Water Summit) szakmai koncepciójáról és költségvetéséről, valamint az azzal összefüggő feladatokról – 38103

1674/2012. (XII. 28.) Korm. határozat: Egyes csökkentett mértékű törlesztési célú támogatásban részesülő 5000 fő lakosságszám alatti települések meghatározásáról – 38104

1675/2012. (XII. 28.) Korm. határozat: A nemzeti park igazgatóságok számára az ún. „zsebszerződések” felszámolásának folytatása és a védettségi szint helyreállítása érdekében szükséges fedezet biztosításáról – 38105

1676/2012. (XII. 28.) Korm. határozat: Az önkormányzatok adósságot keletkeztető ügyleteihez történő 2012. decemberi előzetes kormányzati hozzájárulásról – 38107

1677/2012. (XII. 28.) Korm. határozat: A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 38110

1678/2012. (XII. 28.) Korm. határozat: A Nemzetgazdasági Minisztérium és a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek között a fogyasztói érdekek képviseletét ellátó egyesületek támogatására kiírt pályázat kezelése céljából történő előirányzat-átcsoportosításról – 38112

1679/2012. (XII. 28.) Korm. határozat: A kulturális örökségvédelmi szervezetrendszer átalakításához kapcsolódóan az Emberi Erőforrások Minisztériuma, a Belügyminisztérium, valamint a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 38114

1680/2012. (XII. 28.) Korm. határozat: A Szegedi Tudományegyetem szervezeti keretein belül létrejövő Francia Egyetem fokozatos kialakításához szükséges támogatásról – 38116

1681/2012. (XII. 28.) Korm. határozat: A törökbálinti Bálint Márton Iskola és Sportközpont beruházással és egyéb, PPP konstrukcióban létesült sportlétesítményekkel, valamint egyes egyházi ingatlanokkal összefüggő fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításokról – 38116

 

Letölthető PDF-ben.