Magyar Közlöny 2012/184

Olvasási idő: 4 – 6 perc

432/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: A Fővárosi Önkormányzat kezelésében lévő főútvonalak, közutak és közterületek kijelöléséről – 38667

433/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: A hitelintézetek és a pénzügyi vállalkozások éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 250/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításáról – 38695

434/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság kamatkiegyenlítési rendszeréről szóló 85/1998. (V. 6.) Korm. rendelet módosításáról – 38697

435/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: A Magyar Export-Import Bank Zrt. által az állam készfizető kezessége mellett vállalható garanciák, valamint a deviza- és kamatcsere ügyletek pótlási- és kamatköltségei feltételeiről és részletes szabályairól – 38701

436/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: Az Eximbank által folyósítható kötött segélyhitelek feltételeiről és a segélyhitelnyújtás részletes szabályairól szóló 232/2003. (XII. 16.) Korm. rendelet módosításáról – 38709

437/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: A Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság által a központi költségvetés terhére, a Kormány készfizető kezessége mellett vállalható nem piacképes kockázatú biztosítások feltételeiről szóló 312/2001. (XII. 28.) Korm. rendelet módosításáról – 38710

438/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenységéről és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás végzésének feltételeiről – 38717

439/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: A hulladékgazdálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezéséről – 38721

440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: A hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről – 38730

441/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: A hulladékról szóló törvénnyel összefüggésben egyes kormányrendeletek módosításáról – 38751

442/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: A csomagolásról és a csomagolási hulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről – 38764

443/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: Az elektromos és elektronikus berendezésekkel kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről – 38785

444/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: A hulladékká vált gépjárművekről – 38852

445/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: Az elem- és akkumulátorhulladékkal kapcsolatos hulladékgazdálkodási tevékenységekről – 38879

446/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: A Bridgestone Tatabánya Termelő Kft. Tatabányai Ipari Parkban megvalósuló új személygépkocsi gumiabroncs gyártó üzemének beruházásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról – 38892

447/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet: Egyes egészségügyi és egészségbiztosítási tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 38897

58/2012. (XII. 29.) EMMI rendelet: Az otthoni szakápolással, hospice ellátással, valamint a rehabilitációs ellátásokkal, szanatóriumi ellátással összefüggő eljárások egyszerűsítéséről – 38928

54/2012. (XII. 29.) NGM rendelet: A Magyar Export-Import Bank Részvénytársaság és a Magyar Exporthitel Biztosító Részvénytársaság központi költségvetéssel történő elszámolásának részletes szabályairól szóló 16/1998. (V. 20.) PM rendelet módosításáról – 38952

151/2012. (XII. 29.) VM rendelet: A járási (fővárosi kerületi) hivatalok kialakításával összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról – 38967

45/2012. (XII. 29.) AB határozat: Magyarország Alaptörvénye átmeneti rendelkezései egyes cikkeinek alaptörvény-ellenességéről és megsemmisítéséről – 38979

1700/2012. (XII. 29.) Korm. határozat: A közszférában alkalmazandó nyugdíjpolitikai elvekről – 39029

1701/2012. (XII. 29.) Korm. határozat: A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében megvalósuló egyes kiemelt projektek kedvezményezettjének módosításáról – 39031

1702/2012. (XII. 29.) Korm. határozat: A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterv 1–3. prioritásának megállapításáról – 39032

1703/2012. (XII. 29.) Korm. határozat: A KEOP-1.2.0/2F-2008-0005 azonosító számú („Nyíregyháza és Térsége szennyvízelvezetési és szennyvíztisztítási programja” című) nagyprojekt támogatásának növeléséről – 39040

1704/2012. (XII. 29.) Korm. határozat: Az ÉAOP-1.1.1/C-12-k1-2012-0005 azonosító számú („A Nyíregyházi Ipari Park 2. ütemének komplex terület előkészítése” című) kiemelt projekt nevesítésének visszavonásáról – 39040

1705/2012. (XII. 29.) Korm. határozat: A NYDOP-5.3.1/A-12-k1-2012-0001 azonosító számú („24 tantermes iskola és óvoda építése Szombathelyen” című) projekt Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011–2013-as Akciótervében történő nevesítéséről – 39043

 

Letölthető PDF-ben.