Magyar Jog 2013/1

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Cikkek, tanulmányok

  • Prof. em. dr. Vékás Lajos: Bírálat és jobbító észrevételek az új Ptk. Törvényjavaslatához (a zárószavazás előtt)
  • dr. Szilágyi Ferenc: Az Európai Bíróság közös adásvételi jogáról szóló rendeletjavaslatának kontextusa és egyes alapkérdései

Fórum

  • dr. Virág Csaba: A jogcímhez kötöttség egyes kérdései a polgári perben
  • dr. Zaccaria Márton Leó: A vétkes kötelezettségszegés ára — a fegyelmi felelősség szerepe a gazdasági munkajogban régen és most

Európai és külföldi jogi szemle

  • dr. Sárközy Szabolcs: korlátolt felelősségű társaság a balkáni, illetve dél-európai volt szocialista országokban
  • dr. Bogumil Dvorák: A cseh polgári eljárásjog fejlődése 1989 óta

Könyvismertetés

  • dr. Szigeti Krisztina: Székely László: A személyiségi jogok hazai elmélete. A forrásvidék