Magyar Közlöny 2013/17

Olvasási idő: 4 – 6 perc

22/2013. (II. 1.) Korm. rendelet: Egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 1439

23/2013. (II. 1.) Korm. rendelet: Az ipari parkokról szóló 297/2011. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról – 1441

2/2013. (II. 1.) VM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet módosításáról – 1444

3/2013. (II. 1.) VM rendelet: A talajvédelmi terv készítésének részletes szabályairól szóló 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet és a szőlőtermelési potenciálról szóló 86/2009. (VII. 17.) FVM rendelet módosításáról – 1456

1032/2013. (II. 1.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti Biztonsági Együttműködési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 1461

1033/2013. (II. 1.) Korm. határozat: Az örökös nélkül elhalt zsidó származású, vallású, sérelmet szenvedett személyek után a zsidó közösségeknek juttatott támogatással kapcsolatos elszámolás rendezéséről – 1461

1034/2013. (II. 1.) Korm. határozat: A 2014–2020-as programozási időszakban az Európai Területi Együttműködési Programok intézményrendszerével és tervezésével kapcsolatos felelősségi rend, feladatok és tárgyalási mandátum kialakításáról – 1462

1035/2013. (II. 1.) Korm. határozat: A budapesti 4-es metróvonal és kapcsolódó felszíni beruházásai megvalósításához kapcsolódóan kötött Támogatási Szerződés, Finanszírozási Szerződés és Finanszírozási Szerződés Kiegészítő Megállapodás módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról szóló szerződés 1. számú módosításának jóváhagyásáról – 1463

1036/2013. (II. 1.) Korm. határozat: A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap felhasználási tervének jóváhagyásáról – 1463

1037/2013. (II. 1.) Korm. határozat: A GOP-1.1.1/B konstrukció kódú [az „ELI lézer kutatóközpont megvalósítása (ELI-ALPS) nagyprojekt 1. fázis” című] projekt forráskeretének módosításáról – 1465

1038/2013. (II. 1.) Korm. határozat: A KDOP-4.2.1/A-11-2012-0014 azonosító számú („Térségi elérhetőség javítása a 7338 j. úton”) című projekt támogatásának jóváhagyásáról – 1467

1039/2013. (II. 1.) Korm. határozat: A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0002 azonosító számú („Kecskemét Megyei Jogú Város elővárosi közlekedési rendszereinek fejlesztése”című) kiemelt projekt költségnövekményének jóváhagyásáról – 1469

1040/2013. (II. 1.) Korm. határozat: A TÁMOP-1.4.7-12/1 konstrukció kódú („Foglalkoztatási programok megvalósításának szakmai támogatása” című) kiemelt projekt nevesítéséről – 1471

1041/2013. (II. 1.) Korm. határozat: Az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Honvédelmi Minisztérium közötti, a Pákozd–Sukorói Csata Emlékkiállítás fenntartásához kapcsolódó előirányzat-átcsoportosításról – 1473

1042/2013. (II. 1.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 1475

1043/2013. (II. 1.) Korm. határozat: Az új labdarúgó stadion létesítése a Ferencvárosban elnevezésű állami beruházás folytatásához szükséges 2013. évi forrás átcsoportosításáról – 1477

13/2013. (II. 1.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és Jordánia Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 1479

14/2013. (II. 1.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és a Libanoni Köztársaság Kormánya között a diplomata útlevéllel rendelkező állampolgáraik vízummentességéről szóló megállapodás végleges szövegének megállapítására adott felhatalmazásról – 1479

15/2013. (II. 1.) ME határozat: A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnökének kinevezéséről – 1480

16/2013. (II. 1.) ME határozat: Az országos rendőrfőkapitány kinevezéséről – 1480

Letölthető PDF-ben.