Magyar Jog 2013/6

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Cikkek, tanulmányok

  • Ambrus István: A hivatalos személy elleni erőszak rendbeliségének kérdéséhez
  • Miczán Péter: A szerződésalapító jogtípusokról

Fórum

  • Gácsi Anett Erzsébet: A tanú mentességi jogára való ismételt figyelmeztetés, mint új (?) szabály a magyar büntetőeljárásban
  • Dudás Attila: A szerződéskötési ajánlat visszavonása és a szerződési tárgyalások rosszhiszemű folytatása miatt beálló kárért való kártalanítási felelősség között kapcsolat az európai és a magyar jogban
  • Pfeiffer János: A zálogjogi bekacsolódás problémái a pénzügyi intézmények gyakorlatában

Európai és külföldi jogi szemle

  • Julesz Máté: Mediáció Nyugat-Európában

Könyvismertetés

  • Vida Sándor: F. Henning-Bodewig: A tisztességtelen verseny — világviszonylatban