Céghírnök 2013/10

Olvasási idő: < 1 perc

  • Gál Judit: A cégeljárás felfüggesztése
  • Csőke Andrea: A határokon átnyúló fizetésképtelenségi eljárások és perek kapcsolata
  • Kurucz Zsuzsánna: A váltón alapuló követelések sajátosságai
  • A bíróságok gyakorlatából
    • Törzsbetét befizetése törzstőke-emelésnél
    • Költségviselés a másodfokú eljárásban
  • Zsohár András: A szövetkezeti szabályozás vázlatos áttekintése és az új Ptk. II.
  • Papp Tekla: A faktoring-szerződés jövője az új Ptk. tükrében I.