Gazdaság és Jog 2013/12

Olvasási idő: < 1 perc

  • Petrik Béla: Alanyváltozások az új Ptk.-ban
  • Prugberger Tamás – Kenderes György: A munkaviszonyból eredő kártérítési felelősség egyes jogdogmatikai kérdései és kihatásuk a gyakorlatra
  • Petkó Mihály: Egészségügyi szolgáltatások és a beteg önrendelkezési joga
  • Darai Péter: A gépjárműfoglalás alóli mentesség az adóvégrehajtásban
  • Gondolatok a hegyközségi tagok köztestületi tagi jogviszonyáról