Céghírnök 2013/7

Olvasási idő: < 1 perc

  • Bakos Kitti: Felelősségi rendelkezések a gazdasági társaságok átalakulásánál VI.
  • A bíróságok gyakorlatából
    • Megszűntnek nyilvánítás
    • Pénzforgalmi jelzőszám nélküli jogszabálysértő működés
  • Darai Péter: Az apport értékeléséért való felelősség a Gt. 13. § (4) bekezdése alapján
  • A magyarországi cégek összesített adatai
  • Csőke Andrea – Török Judit: Kérdések és válaszok a csőd- és felszámolási eljárások területén II.