Céghírnök 2013/8

Olvasási idő: < 1 perc

  • Bodzási Balázs: Főbb változások az új Ptk.-nak a jogi személyekre, valamint a gazdasági társaságokra irányadó közös szabályaiban
  • Magyarországi cégek összesített adatai
  • Török Judit: Kérdések és válaszok a csőd- és felszámolási eljárások területén III.
  • Bóta Zsuzsanna: Az MNV Zrt., avagy az állami szuperholding társasági jogi analízise
  • Csőke Andrea: A behajthatatlansági igazolás és egyéb finomságok… I.
  • Tájékoztatás