Céghírnök 2013/9

Olvasási idő: < 1 perc

  • Gadó Gábor: Kógens-e a diszpozitív?
  • Gál Judit: Üzletrész-átruházás az új Ptk. szerint
  • A bíróságok gyakorlatából
    • A változásbejegyzési kérelem hiánypótlási felhívás nélküli elutasításának és az eljárás felfüggesztésének viszonya
  • Zsohár András: A szövetkezeti szabályozás vázlatos áttekintése és az új Ptk. I.
  • Csőke Andrea: A behajthatatlansági igazolás és egyéb finomságok