Gazdaság és Jog 2013/7-8

Olvasási idő: < 1 perc

  • Török Gábor: A gazdasági társaságok közös szabályai
  • Sárközy Tamás: Típusszabadság – típuskényszer a szervezetek jogi megjelenítésénél
  • Gál Judit: A részvénytársasági szabályok változásai a Ptk.-ban
  • Sándor Tamás: Változatok az értékpapírjogra az új Ptk. kapcsán
  • Pázmándi Kinga: Konszernjog az új Ptk.-ban
  • Halász Vendel – Kecskés András: A vállalatfelvásárlási ajánlatról való döntéshozatal lehetséges alternatívái
  • Verebics János: A csendes társaság polgári jogi természetéhez