Jogtudományi Közlöny 2013/12

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmány

  • Faludi Gábor: A szerzői jogi és iparjogvédelmi jogátruházás a Ptk. háttere előtt.
  • Lévay Miklós: Az Amerikai Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága a fiatalkorúakkal szembeni halálbüntetés és tényleges életfogytig tartó szabadságvesztés alkotmányellenességéről
  • Zsidai Ágnes: Jogi szuverenitáselmélet Horváth Barna és Bibó István jogbölcseletében
  • Boros Anita: Az Európai Unió közigazgatási eljárásjoga – európai közigazgatási eljárásjog avagy europaizálódás a közigazgatási eljárásjog területén (is)?

Szemle

  • Jobbágyi Gábor: A család-fogalom útvesztőiben

Jogirodalom, jogélet

  • Hamza Gábor: Monográfia Galicia magánjogáról
  • Nagy Noémi: Andrássy György monográfiája a nyelvszabadságról, mint egyetemes elismerésre váró egyetemes emberi jogról