Jogtudományi Közlöny 2013/11

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmány

  • Menyhárd Attila: A dologi jog szabályozásának sarokpontjai a Polgári Törvénykönyvben
  • Nótári Tamás: A sírrablás tényállása germán népjogokban
  • Fázsi László: A tekintély szerepe napjaink büntető ítélkezésében
  • Varga Zsófia: Az Alapjogi Charta a magyar bíróságok előtt

 

Szemle

  • Pribula László:  Felelősség a vadkárokért – kártérítés vagy kártalanítás? Bizonytalanság a bírósági gyakorlatban

 

Jogirodalom, jogélet

  • Szemesi Sándor: A nemzetközi jogi eredetű normák beépülés a magyar jogrendszerbe c. monográfiáról
  • Erdődy János: Gondolatok Hamza Gábor akadémikus legújabb kötete kapcsán