Jogtudományi Közlöny 2013/10

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmány

  • Sárközi Tamás: Az új Ptk. jogi személy könyvéről
  • Bándi Gyula: Gondolatok az elővigyázatosság elvéről
  • Szeibert Orsolya: Az európai harmonizáció lehetősége a házasság felbontása kérdésében
  • Béky Ágnes Enikő: A páciensjogok, mint az egészségügyi ellátást igénybevevő személyek nevesített jogai

Szemle

  • Hamza Gábor: Pandektarendszer és római jog
  • Boóc Ádám: Észrevételek az állam kárfelelősségéről a jogszabályban történő ármegállapítási kötelezettség elmulasztása vonatkozásában

Jogirodalom, jogélet

  • Szabó Zsolt: A közvetlen demokrácia helyzete Magyarországon és külföldön