Magyar Jog 2013/12

Olvasási idő: 2 – 2 perc

Tanulmányok

  • Petrik Ferenc: közigazgatási bírói út. Határköri szabályok
  • Pozsár-Szentmiklósi Zoltán: Megismerhető-e az alapjogok lényeges tartalma?
  • Mikó Sándor: A jogellenesség vizsgálatának gyakorlata a közigazgatási jogkörben okozott kár megtérítése iránt indított perekben
  • Kozák András: A negatív és a pozitív jogalkotási szerep újradefiniálása a magyar közigazgatásban
  • Sipka Péter: Az új Munka Törvénykönyve felelősségi rendszere, figyelemmel az új Polgári Törvénykönyvre
  • Mádi Sarolta: A munkáltató kártérítési felelősségének feltételei a munkavállaló üzemi balesete, foglalkozási megbetegedése esetén

Szemle

  • Luboš Tichý – Rita Sik-Simon: A Cseh Köztársaság új Polgári Törvénykönyve
  • Nánási László: Párbeszédkiadványok Magyarországon (1879-2013)

Recenziók

  • Vókó György: Mezey Barna: A fenyítőházak forradalma. A modern büntetés-végrehajtás alapvetése Európában
  • Boda Boglárka: Gyeney Laura – Korom Ágoston (szerk.): Sui Generis, vagy politikai megfontolások? A szlovákiai magyar kisebbséggel kapcsolatos intézkedések az uniós jog tükrében, különös tekintettel az Európai Bizottság álláspontjára