HR & Munakjog 2013/9

Olvasási idő: 2 – 2 perc

Aktualitások: Jogszabályváltozások

 • Munkaügy, foglalkoztatáspolitika
 • Adójog, társadalombiztosítási jog
 • Közszféra
 • Egyéb aktualitások

Kérdések és válaszok

 • Munkaidő, pihenőidő
 • Munkaviszony létesítése

Munkajogi magyarázatok

 • Kulisity Mária: A jogellenes munkaviszony-megszüntetés jogkövetkezményeinek megváltozott szabályai a gyakorlatban, avagy mikor mit visz a győztes 2. rész

Peres ügyek

 • Kovács Szabolcs: Az 1992. évi Mt. bírói gyakorlatának továbbélése – az egyenlő munkáért egyenlő bér elve és a prémiumra való jogosultság szabályai

Közszolgálati figyelő

 • Kovács Szabolcs: A közalkalmazottakat érintő törvénymódosítások
 • Bérces Kamilla: Problémák, megoldási kísérletek és kitörési pontok – a közalkalmazotti illetményrendszer változásai

Interjú Balogh Mónikával

 • Mérceként szolgálhat a jövőben a munkaügyi compliance audit

HR Mozaik

 • Dihen Lajosné: Egyenlő munkáért egyenlő bér
 • Balogh Mónika: Javadalmazás menedzsment és egyenlő bánásmód
 • Répáczki Rita: A fiatal dolgozók ösztönzésének lehetőségei
 • Gárdus Zsuzsa: Outplacement – a karrier-tanácsadás tréning adójogi környezete

Adó- és társadalombiztosítás

 • Kártyás Gábor: Foglalkoztatást elősegítő támogatások