Magyar Közlöny 2014/18

Olvasási idő: 4 – 6 perc

2014. évi I. törvény: A Magyarország Kormánya és Georgia Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Megállapodás kihirdetéséről – 2103

2014. évi II. törvény: A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya közötti nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény kihirdetéséről – 2114

2014. évi III. törvény: A Magyarország Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya közötti, a Magyar Köztársaság Kormánya és a Szlovén Köztársaság Kormánya között a repülő és légvédelmi szakterületeken történő katonai együttműködésről szóló Megállapodás módosításáról szóló Megállapodás kihirdetéséről – 2132

2014. évi IV. törvény: A Magyarország Kormánya és a Török Köztársaság Kormánya közötti Biztonsági Együttműködési Megállapodás kihirdetéséről – 2135

2014. évi V. törvény: A Fegyverkereskedelmi Szerződés kihirdetéséről – 2145

2014. évi VI. törvény: Az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Rendszer és Szervezet létrehozásáról szóló megállapodás módosításáról szóló Jegyzőkönyv, valamint az INTERSZPUTNYIK Nemzetközi Űrtávközlési Szervezet Üzemeltetési Megállapodásának kihirdetéséről – 2162

2014. évi VII. törvény: A termőföld tulajdonjogának megszerzését vagy használatát korlátozó jogszabályi rendelkezések kijátszására irányuló jogügyletek feltárásáról és megakadályozásáról – 2193

28/2014. (II. 11.) Korm. rendelet: Az agrár- és vidékfejlesztési állami támogatásokkal kapcsolatos egyes eljárási kérdésekről szóló 353/2012. (XII. 13.) Korm. rendelet módosításáról – 2197

29/2014. (II. 11.) Korm. rendelet: A kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet módosításáról – 2199

1/2014. (II. 11.) HM rendelet: Egyes HM rendeletek szolgálati viszonnyal összefüggő módosításáról – 2200

7/2014. (II. 11.) KIM rendelet: Az országgyűlési képviselők választása, valamint az Európai Parlament tagjainak választása költségeinek normatíváiról, tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről, valamint egyes választási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 38/2013. (XII. 30.) KIM rendelet módosításáról – 2201

1052/2014. (II. 11.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról – 2203

1053/2014. (II. 11.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1155/2013. (III. 26.) Korm. határozat módosításáról – 2208

1054/2014. (II. 11.) Korm. határozat: A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról – 2208

1055/2014. (II. 11.) Korm. határozat: A céltartalékok előirányzatból történő átcsoportosításáról – 2210

1056/2014. (II. 11.) Korm. határozat: A Veszprém Aréna multifunkcionális sport- és rendezvénycsarnok építési beruházásával összefüggő tőke- és kamattartozás átvállalásáról – 2213

1057/2014. (II. 11.) Korm. határozat: Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont létrehozásához és működéséhez szükséges források megteremtéséről – 2215

Letölthető PDF-ben.