Magyar Közlöny 2014/19

Olvasási idő: 2 – 2 perc

2014. évi VIII. törvény: A Biológiai Sokféleség Egyezményhez kapcsolódó, a genetikai erőforrásokhoz való hozzáférésről, valamint a hasznosításukból származó hasznok igazságos és méltányos megosztásáról szóló Nagojai Jegyzőkönyv kihirdetéséről –  2218

30/2014. (II. 11.) Korm. rendelet: Az EU Önerő Alap felhasználásának részletes szabályairól szóló 285/2012. (X. 9.) Korm. rendelet és a fejlesztéspolitikai intézményrendszer átalakításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról –  2245

1058/2014. (II. 11.) Korm. határozat: A „Társadalmi és gazdasági felzárkózás által vezérelt térségi integrált program” megtervezéséhez kapcsolódó feladatokról –  2249

1059/2014. (II. 11.) Korm. határozat: A TIOP-2.2.6/12/1/B-2013-0033 azonosító
számú („Integrációs törekvések a debreceni betegellátásban” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról –  2251

1060/2014. (II. 11.) Korm. határozat: A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 3. prioritásának módosításáról –
2253

21/2014. (II. 11.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Horvát Köztársaság Kormánya között a két ország közös államhatárán Vejti és Podravska Moslavina települések közötti révátkelő létesítéséről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról –  2255

Letölthető PDF-ben.