HR & Munkajog 2013/10

Olvasási idő: 1 – 2 perc

 • Berke Gyula: Pro Iure Laboris díj 2013 – Prof. dr. Kiss György
 • Kiss György: A munkafeltételek változtatásának lehetőségei; az ún. kiterjesztett utasítási jog problematikája
 • Kozma Anna: Mire köteles a munkavállaló?
 • Aparácz Dénes: Krízishelyzetek a munkaerő-kölcsönzés során
 • Varga M. Péter: A munkaerő-kölcsönzés és a kirendelés
 • Czeglédy Csaba: A munkaerő-kölcsönzés és az iskolaszövetkezetek
 • Csöndes Mónika: Az ésszerű előreláthatóság és a munkajogi kárfelelősség
 • Nádas György: Működési kör vagy ellenőrzési kör, a kimentés megváltozott szabályai
 • Bérdi András: A munkáltató kárfelelőssége és a munkavédelem
 • Kulisity Mária: Kell-e indokolni, ha nem kell?
 • Kun Attila: Kinek a rizikója? Kockázattelepítés a munkaviszonyban
 • Berke Gyula: Kógencia és diszpozitivitás
 • Barakonyi Eszter: Az életkor szerepe a munkajogi szabályozásban
 • Balogh Monika: Hard law, soft law, compliance audit

A cikkek a X. Magyar Munkajogi Konferencián elhangzott előadások szerkesztett változatai.