Magyar Közlöny 2014/13

Olvasási idő: 3 – 4 perc

3/2014. (I. 31.) BM rendelet: A 2007–2013 közötti programozási időszakban a Szolidaritási programokból származó támogatások felhasználásának alapvető szabályairól, intézményrendszeréről, a pénzügyi irányítási és kontrollrendszerekről szóló 23/2012. (IV. 26.) BM rendelet, valamint a fejezeti kezelésű előirányzatok felhasználásának rendjéről szóló 15/2013. (V. 2.) BM rendelet módosításáról – 1828

4/2014. (I. 31.) BM rendelet: Egyes önkormányzati feladatokhoz kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól – 1834

5/2014. (I. 31.) BM rendelet: A települési önkormányzatok helyi szervezési intézkedéseihez kapcsolódó támogatásról – 1844

6/2014. (I. 31.) BM rendelet: A helyi önkormányzatok és társulásaik európai uniós fejlesztési pályázatai saját forrás kiegészítéséhez nyújtható támogatásról – 1853

7/2014. (I. 31.) BM rendelet: A megyei önkormányzati tartalékból nyújtott támogatásokról és a rendkívüli önkormányzati támogatásokról – 1861

8/2014. (I. 31.) BM rendelet: A lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatásáról és az egészséges ivóvízzel való ellátás ideiglenes módozatainak ellentételezéséről – 1868

3/2014. (I. 31.) NGM rendelet: A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet módosításáról – 1879

3/2014. (I. 31.) NFM rendelet: A nemzeti fejlesztési miniszter által adományozható elismerésekről – 1881

4/2014. (I. 31.) NFM rendelet: Egyes távhőszolgáltatással kapcsolatos rendeletek módosításáról – 1888

1028/2014. (I. 31.) Korm. határozat: A Széchenyi Kártya Program egyes konstrukciói támogatásának folytatásáról szóló 2009/2013. (XII. 29.) Korm. határozat módosításáról – 1895

15/2014. (I. 31.) ME határozat: Az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok Bizottsága tagja megbízatásának meghosszabbításáról – 1895

16/2014. (I. 31.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és az Oroszországi Föderáció Kormánya között a nukleáris energia békés célú felhasználása terén folytatandó együttműködésről szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 1896

17/2014. (I. 31.) ME határozat: A Fejlesztéspolitikai Koordinációs Bizottság elnökének kijelöléséről – 1896

3/2014. (I. 31.) önkormányzati rendelet: Csömör Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 12/2002. (IX. 19.) önkormányzati rendelet módosításáról – 1897

Letölthető PDF-ben.