Magyar Közlöny 2014/14

Olvasási idő: 3 – 4 perc

17/2014. (II. 3.) Korm. rendelet: A felszámolási eljárásban az adós vagyontárgyainak elektronikus értékesítéséről – 1904

18/2014. (II. 3.) Korm. rendelet: Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont létrehozásáról – 1915

19/2014. (II. 3.) Korm. rendelet: A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról – 1916

20/2014. (II. 3.) Korm. rendelet: A 2008–2009-es romagyilkosságok túlélő sértettjeinek és közvetlenül érintett egyéb áldozatainak megsegítéséről szóló 532/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 1919

21/2014. (II. 3.) Korm. rendelet: A szárított dohány és a fermentált dohány előállításáról, tárolásáról és kereskedelméről szóló 557/2013. (XII. 31.) Korm. rendelet módosításáról – 1919

22/2014. (II. 3.) Korm. rendelet: A Budapest II. kerület, Margit körút 85–87. szám alatti ingatlan bontásával és közpark létrehozásával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 261/2013. (VII. 10.) Korm. rendelet, valamint egyes kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításról szóló kormányrendeletek módosításáról – 1920

9/2014. (II. 3.) EMMI rendelet: A könyvtári és a közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, valamint a muzeális intézmények szakmai támogatásának 2014. évi szabályairól – 1924

Köf.5.049/2013/7. számú határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 1932

1029/2014. (II. 3.) Korm. határozat: Az Európa Tanácsnak a nőkkel szembeni erőszak és a kapcsolati erőszak elleni küzdelemről és azok megelőzéséről szóló, Strasbourgban, 2011. május 11-én kelt Egyezménye szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 1936

1030/2014. (II. 3.) Korm. határozat: A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról – 1936

1031/2014. (II. 3.) Korm. határozat: A Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság által elnyert LIFE+ projekt önrészének biztosításáról és ennek érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 1939

1032/2014. (II. 3.) Korm. határozat: Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont kiválással történő létrehozásának előkészítéséről – 1941

1033/2014. (II. 3.) Korm. határozat: A „Miskolc és agglomerációja digitális közösség” című program megvalósítási határidejének módosításáról – 1941

Letölthető PDF-ben.