Magyar Közlöny 2014/15

Olvasási idő: 4 – 7 perc

23/2014. (II. 6.) Korm. rendelet: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet és az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról – 1945

24/2014. (II. 6.) Korm. rendelet: Az egyházi elismerésről és az egyházi jogi személyek jogállásának és működésének sajátos szabályairól szóló 295/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet módosításáról – 1951

1/2014. (II. 6.) NMHH rendelet: Az elektronikus hírközlési szolgáltatás minőségének az előfizetők és felhasználók védelmével összefüggő követelményeiről, valamint a díjazás hitelességéről szóló 13/2011. (XII. 27.) NMHH rendelet és az elektronikus hírközlési építmények egyéb nyomvonalas építményfajtákkal való keresztezéséről, megközelítéséről és védelméről szóló 8/2012. (I. 26.) NMHH rendelet módosításáról – 1954

4/2014. (II. 6.) NGM rendelet: A fejezeti kezelésű előirányzatok kezelésének és felhasználásánakszabályairól – 1957

5/2014. (II. 6.) NFM rendelet: A vasúti rendszer kölcsönös átjárhatóságáról szóló 30/2010. (XII. 23.) NFM rendelet módosításáról – 1967

6/2014. (II. 6.) VM rendelet: A termésbecslésről – 1969

7/2014. (II. 6.) VM rendelet: A Tanyafejlesztési Program előirányzat keretében nyújtott támogatás 2014. évi igénybevételének feltételeiről – 1971

8/2014. (II. 6.) VM rendelet: A Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara által működtetett falugazdász-hálózat igazgatási és egyéb feladataival összefüggő egyes miniszteri rendeletek módosításáról – 1982

2/2014. (II. 6.) OGY határozat: A Nemzeti Emlékezet Bizottsága elnökének és tagjainak megválasztásáról – 1983

3/2014. (II. 6.) OGY határozat: Az Országgyűlés bizottságainak létrehozásáról, tisztségviselőinek és tagjainak megválasztásáról szóló 23/2010. (V. 14.) OGY határozat módosításáról – 1983

22/2014. (II. 6.) KE határozat: Bírói felmentésről – 1984

23/2014. (II. 6.) KE határozat: Bírói felmentésről – 1984

24/2014. (II. 6.) KE határozat: Bírói felmentésről – 1985

25/2014. (II. 6.) KE határozat: Bírói felmentésről – 1985

26/2014. (II. 6.) KE határozat: Bírói felmentésről – 1985

27/2014. (II. 6.) KE határozat: Bírói felmentésről – 1986

28/2014. (II. 6.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 1986

29/2014. (II. 6.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 1986

30/2014. (II. 6.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 1987

31/2014. (II. 6.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 1987

32/2014. (II. 6.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 1987

33/2014. (II. 6.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 1988

34/2014. (II. 6.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 1988

1034/2014. (II. 6.) Korm. határozat: A Magyar Sportcsillagok Ösztöndíj 2014. január havi fedezetének biztosítása érdekében a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 1988

1035/2014. (II. 6.) Korm. határozat: A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala feladatellátásához kapcsolódóan a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 1990

1036/2014. (II. 6.) Korm. határozat: A KEOP-1.1.1/C/13-0015 azonosító számú („A Szolnoki Térségi Hulladékgazdálkodási Rendszer fejlesztése eszközbeszerzésekkel” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról – 1992

1037/2014. (II. 6.) Korm. határozat: A KEOP-1.1.1/C/13-0007 azonosító számú („A hulladékkezelés eszközparkjának és informatikai rendszerének fejlesztése Pécsett” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról – 1994

1038/2014. (II. 6.) Korm. határozat: A KÖZOP-2.5.0-09-2010-0002 számú („A Balaton vasúti megközelítése és a kötöttpályás körüljárás feltételeinek javítása előkészítése” című) projekt akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról – 1996

1039/2014. (II. 6.) Korm. határozat: A KÖZOP-5.5.0-09-11-2011-0027 azonosító számú („Budai Vár és környéke közlekedés fejlesztése” című) kiemelt projekt műszaki tartalmának bővítéséről és az azzal kapcsolatos költségnövekmény jóváhagyásáról – 1998

1040/2014. (II. 6.) Korm. határozat: A Várkert Bazár rekonstrukciójának véghatáridejéről és a beruházással összefüggő egyes kormányhatározatok módosításáról – 2000

1041/2014. (II. 6.) Korm. határozat: A TÁMOP-3.1.2.B-13-2013-0001 azonosító számú („A Nemzeti Alaptantervhez illeszkedő tankönyv-, taneszköz- és Nemzeti Közoktatási Portál fejlesztése” című) kiemelt projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról – 2000

18/2014. (II. 6.) ME határozat: A Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottság tagjainak felkéréséről – 2002

Letölthető PDF-ben.