Magyar Közlöny 2014/23

Olvasási idő: 3 – 5 perc

33/2014. (II. 18.) Korm. rendelet: Az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról és a külföldön kiállított, idegennyelv-tudást igazoló nyelvvizsga-bizonyítványok Magyarországon történő honosításáról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendelet módosításáról – 2407

34/2014. (II. 18.) Korm. rendelet: A szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazati pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásról – 2413

3/2014. (II. 18.) MNB rendelet: A jegybanki alapkamat mértékéről – 2421

8/2014. (II. 18.) NFM rendelet: A bányászati koncessziós pályázati eljárásról – 2422

Köf.I.5.069/2013/4. számú határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 2425

Köf.5068/2013/4. számú határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 2428

7/2014. (II. 18.) OGY határozat: A Független Rendészeti Panasztestület tagjainak megválasztásáról szóló 10/2008. (II. 28.) OGY határozat módosításáról – 2433

8/2014. (II. 18.) OGY határozat: A Mentelmi, összeférhetetlenségi, fegyelmi és mandátumvizsgáló bizottság felkéréséről, Simon Gábor volt MSZP elnökhelyettes, országgyűlési képviselő eltitkolt vagyonának tisztázása tárgyában – 2433

9/2014. (II. 18.) OGY határozat: Az Európa több országát érintő lehallgatási botrány magyarországi szálainak, valamint ? külföldi befolyásszerzési törekvéseknek ? feltárására irányuló vizsgálóbizottság létrehozásáról szóló 101/2013. (XII. 12.) ?G? határozat módosításáról – 2434

1061/2014. (II. 18.) Korm. határozat: A védelmi igazgatás tervrendszerének bevezetéséről – 2434

1062/2014. (II. 18.) Korm. határozat: Az egyes állami vagyonba tartozó ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adásáról szóló 1042/2011. (III. 10.) Korm. határozat, továbbá szerződésekben meghatározott hasznosítási célok módosításáról szóló 1763/2013. (X. 25.) Korm. határozat módosításáról – 2438

1063/2014. (II. 18.) Korm. határozat: Az Elektronikus Közigazgatás Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akciótervének módosításáról – 2438

1064/2014. (II. 18.) Korm. határozat: A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 1. prioritásának módosításáról – 2448

1065/2014. (II. 18.) Korm. határozat: A KÖZOP-2.5.0-09-11-2013-0015 azonosító számú („Sopron-Nyugat vontatási alállomás teljes korszerűsítésének megvalósítása” című) projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról – 2451

1066/2014. (II. 18.) Korm. határozat: A KÖZOP-3.5.0-09-11-2014-0001 azonosító számú [„47. számú főút Békés megyei szakasz (132+921–167+332 kmsz.) 115 kN tengelyterhelésre történő burkolat megerősítése és párhuzamos kerékpárút építése kivitelezési munkáinak elvégzése” című] projektjavaslat akciótervi nevesítéséről és támogatásának jóváhagyásáról – 2453

1067/2014. (II. 18.) Korm. határozat: Az NYDOP-5.3.1/A-12-k2-2013-0001 azonosító számú („24 tantermes iskola és óvoda építése Szombathelyen” című) projekt támogatásának növeléséről – 2455

23/2014. (II. 18.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a Szeged–Szabadka–Bácsalmás vasútvonal felújításáról szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 2457

Letölthető PDF-ben.