Magyar Közlöny 2014/24

Olvasási idő: 3 – 5 perc

35/2014. (II. 19.) Korm. rendelet: Az egyedi támogatások, költségtérítések, valamint az egyéb vállalati támogatások mértékéről és felhasználási szabályairól – 2461

36/2014. (II. 19.) Korm. rendelet: A tervpályázati eljárások szabályairól szóló 305/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet és a közbeszerzési eljárásokban elektronikusan gyakorolható eljárási cselekmények szabályairól, valamint az elektronikus árlejtés alkalmazásáról szóló 257/2007. (X. 4.) Korm. rendelet módosításáról – 2464

37/2014. (II. 19.) Korm. rendelet: Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról – 2468

10/2014. (II. 19.) BM rendelet: Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok fejlesztési támogatásáról – 2469

1/2014. (II. 19.) KüM rendelet: A tartós külszolgálatot teljesítő kormányzati szolgálati jogviszonyban állók és a munkavállalók alapellátmányának, valamint a munkavállalók ideiglenes külföldi kiküldetése napidíjának összegéről és azok kifizetéséről szóló 3/2012. (IX. 4.) KüM rendelet módosításáról – 2472

1068/2014. (II. 19.) Korm. határozat: A Magyar Telekom Nyrt. magyarországi nagybefektetővel való partnerségi együttműködési megállapodás megkötéséről – 2473

1069/2014. (II. 19.) Korm. határozat: Magyarország Nemzeti Infokommunikációs Stratégiájáról – 2473

1070/2014. (II. 19.) Korm. határozat: Az Európai Unió Közép-afrikai Köztársaságbeli Műveletében („EUFOR RCA”) történő magyar katonai szerepvállalásról – 2473

1071/2014. (II. 19.) Korm. határozat: Az Európai Unió Mali Kiképző Műveletében („EUTM Mali”) történő magyar katonai szerepvállalás érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról szóló 1107/2013. (III. 7.) Korm. határozat módosításáról – 2474

1072/2014. (II. 19.) Korm. határozat: A központosított közbeszerzésre kötelezett szervek mobil távközlési szolgáltatásainak igénybevételéről – 2474

1073/2014. (II. 19.) Korm. határozat: A jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozat, valamint a jogszabállyal vagy közjogi szervezetszabályozó eszközzel létrehozott testületek felülvizsgálatáról szóló 1158/2011. (V. 23.) Korm. határozatban meghatározott feladatok végrehajtásáról szóló 1452/2011. (XII. 22.) Korm. határozat módosításáról – 2474

1074/2014. (II. 19.) Korm. határozat: A Kutatási és Technológiai Innovációs Alap kezelése érdekében a Nemzetgazdasági Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közötti előirányzat-átcsoportosításról – 2475

1075/2014. (II. 19.) Korm. határozat: Nagyhódos és Nagypalád (Velyka Palad’) között közúti határátkelőhely létesítéséről és az ehhez kapcsolódó egyéb feladatokról – 2477

1076/2014. (II. 19.) Korm. határozat: Kormánybiztos felmentéséről – 2478

1077/2014. (II. 19.) Korm. határozat: A Magyarország német megszállása áldozatainak emléket állító, Budapest V. kerületben felállításra kerülő emlékmű megvalósításával összefüggő egyes kérdésekről – 2478

24/2014. (II. 19.) ME határozat: A Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság egyes tagjai megbízatásának visszavonásáról és új tagok megbízásáról – 2479

Letölthető PDF-ben.