Magyar Közlöny 2014/32

Olvasási idő: 3 – 4 perc

52/2014. (III. 3.) Korm. rendelet: A kábítószerekkel és pszichotróp anyagokkal, valamint az új pszichoaktív anyagokkal végezhető tevékenységekről, valamint ezen anyagok jegyzékre vételéről és jegyzékeinek módosításáról szóló 66/2012. (IV. 2.) Korm. rendelet módosításáról – 3272

53/2014. (III. 3.) Korm. rendelet: A nemzeti fejlesztési miniszter feladatkörébe tartozó egyes kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról – 3273

54/2014. (III. 3.) Korm. rendelet: Magyarország Kormánya és az Indonéz Köztársaság Kormánya között az Indonéz Köztársaság részére Magyarország által nyújtandó kedvezményes hitel általános feltételeiről, eljárási rendjéről, intézményi hátteréről és pénzügyi kereteiről szóló keretmegállapodás szövegének kihirdetéséről – 3288

87/2014. (III. 3.) KE határozat: Kitüntetés adományozásáról – 3294

88/2014. (III. 3.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 3294

1094/2014. (III. 3.) Korm. határozat: Magyarország negyedik jelentése az Európa Tanács Nemzeti Kisebbségek Védelméről szóló Keretegyezménye végrehajtásáról – 3295

1095/2014. (III. 3.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a kölcsönös vízumképviseletről szóló Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 3295

1096/2014. (III. 3.) Korm. határozat: A magyar–román határszakaszon tervezett határon átnyúló közútkapcsolatok megvalósításával összefüggő feladatokról – 3295

1097/2014. (III. 3.) Korm. határozat: A Társadalmi Felzárkózási és Cigányügyi
Tárcaközi Bizottság létrehozásáról szóló 1199/2010. (IX. 29.) Korm. határozat módosításáról – 3296

25/2014. (III. 3.) ME határozat: A kibővült Európai Unió gazdasági és társadalmi egyenlőtlenségei csökkentését célzó, a Svájci Szövetségi Tanács és a Magyar Kormány között létrejött Svájci–Magyar Együttműködési Program végrehajtásáról szóló Keretmegállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról – 3297

26/2014. (III. 3.) ME határozat: Az egyrészről Izland, a Liechtensteini Hercegség, a Norvég Királyság, és másrészről a Magyar Köztársaság között az EGT Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás, valamint a Norvég Királyság és a Magyar Köztársaság között a Norvég Finanszírozási Mechanizmus 2009–2014-es időszakának végrehajtásáról szóló együttműködési megállapodás módosításának létrehozására adott felhatalmazásról – 3297

27/2014. (III. 3.) ME határozat: A Magyarország Kormánya és Türkmenisztán Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 3298

Letölthető PDF-ben.