Magyar Közlöny 2014/31

Olvasási idő: 4 – 7 perc

49/2014. (II. 28.) Korm. rendelet: A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről – 3057

50/2014. (II. 28.) Korm. rendelet: A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia beruházási programjával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről – 3060

51/2014. (II. 28.) Korm. rendelet: A WELT 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság társasági üzletrészének a Magyar Állam javára történő megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről – 3064

15/2014. (II. 28.) BM rendelet: Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakértői és bűnügyi technikai feladatokat ellátó szervénél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak egészségi alkalmasságáról – 3065

16/2014. (II. 28.) BM rendelet: Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakértői és bűnügyi technikai feladatokat ellátó szervénél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak részére adható juttatásokról, kedvezményekről és támogatásokról – 3074

17/2014. (II. 28.) BM rendelet: Az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv szakértői és bűnügyi technikai feladatokat ellátó szervénél foglalkoztatott igazságügyi alkalmazottak részére adható szociális támogatásról és a kegyeleti gondoskodással kapcsolatos egyes feladatokról – 3078

13/2014. (II. 28.) EMMI rendelet: A fejezeti kezelésű előirányzatok kezeléséről és felhasználásáról szóló 84/2013. (XII. 30.) EMMI rendelet módosításáról – 3082

2/2014. (II. 28.) HM rendelet: A katonai feladat végrehajtása közben elvégezhető egészségügyi tevékenységekről, ezen tevékenységek elvégzéséhez szükséges egészségügyi szakkiképzések köréről, a szakkiképzési követelményekről, azok szakmai tartalmáról és a szakkiképzés lefolytatására jogosított intézmények köréről – 3113

3/2014. (II. 28.) HM rendelet: A honvédelmi ágazatban foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezéséről szóló 27/2008. (XII. 31.) HM rendelet módosításáról – 3127

12/2014. (II. 28.) KIM rendelet: Egyes cégjogi és civil eljárásjogi rendeleteknek az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő módosításáról és egyéb igazságügyi tárgyú rendeletek módosításáról – 3128

10/2014. (II. 28.) NGM rendelet: A nyugtaadási kötelezettség pénztárgéppel való teljesítésére kötelezett adóalanyoknak a pénztárgép jogszabályban meghatározott, online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgépre való 2013. évi cseréjéhez nyújtott támogatásról, valamint ezzel és az online kapcsolatra képes, adóügyi ellenőrzési egységgel rendelkező pénztárgép bevezetésével összefüggésben egyes miniszteri rendeletek módosításáról szóló 16/2013. (VI. 3.) NGM rendelet módosításáról – 3250

11/2014. (II. 28.) NGM rendelet: A nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek üzemeltetésének, szervizelésének egyes, az adóügyi ellenőrző egységgel rendelkező pénztárgépekre való átállást elősegítő szabályokról szóló 50/2013. (XI. 15.) NGM rendelet módosításáról – 3251

1085/2014. (II. 28.) Korm. határozat: A közreműködő szervezetek útján ellátott feladatokkal kapcsolatos egyes koncepcionális kérdésekről – 3252

1086/ 2014. (II. 28.) Korm. határozat: A köznevelési infrastruktúra-bővítő beruházások, kiemelten tanuszoda, tornaterem, tanterem megvalósításához kapcsolódó Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Programról – 3253

1087/2014. (II. 28.) Korm. határozat: A dél-pesti utánpótlás-nevelési centrum megvalósításával összefüggő feladatokról – 3254

1088/2014. (II. 28.) Korm. határozat: A pécsi Nemzeti Kosárlabda Akadémia megvalósításáról és beruházási programjáról – 3255

1089/2014. (II. 28.) Korm. határozat: A 2013. évi költségvetési maradványok egy részének felhasználásáról – 3255

1090/2014. (II. 28.) Korm. határozat: A költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2014. évi kompenzációja érdekében a 2014. évi központi költségvetés céltartalékából a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetbe történő előirányzat-átcsoportosításról  – 3258

1091/2014. (II. 28.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról, a 2013. évi kötelezettségvállalással nem terhelt költségvetési maradvány egy részének átcsoportosításáról, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Miniszterelnökség közötti előirányzat átcsoportosításról – 3260

1092/2014. (II. 28.) Korm. határozat: A Győr-Gönyű Országos Közforgalmú Kikötő fejlesztéséhez kapcsolódó állami infrastruktúra megépítésére vonatkozó kötelezettségvállalásról – 3267

1093/2014. (II. 28.) Korm. határozat: Az Érdi Rendőrkapitányság új objektumának építéséhez szükséges rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 3267

Letölthető PDF-ben.