Magyar Közlöny 2014/30

Olvasási idő: 2 – 2 perc

45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól – 2936

46/2014. (II. 26.) Korm. rendelet: Egyes egészségügyi és sport tárgyú kormányrendeleteknek az új Polgári Törvénykönyv hatálybalépésével összefüggő módosításáról – 2949

47/2014. (II. 26.) Korm. rendelet: A föld tulajdonjogának átruházását, vagy a föld tulajdonjogát érintő más írásba foglalt jogügyletet tartalmazó papír alapú okmány biztonsági kellékeiről és kibocsátásainak szabályairól – 2953

48/2014. (II. 26.) Korm. rendelet: A Magyar Takarékszövetkezeti Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a Magyar Takarék Befektetési és Vagyonkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság összefonódása közérdekből nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről – 2955

11/2014. (II. 26.) KIM rendelet: Az Ipari Termékosztályozás (ITO) bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 16/2011. (V. 10.) KIM rendelet módosításáról – 2956

86/2014. (II. 26.) KE határozat: Állampolgárság visszavonással történő megszüntetéséről – 3052

1084/2014. (II. 26.) Korm. határozat: A fogyasztó és vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet hatályba lépésével kapcsolatos jogalkotási feladatokról – 3052

Letölthető PDF-ben.