Magyar Közlöny 2014/149

Olvasási idő: 2 – 4 perc

268/2014. (XI. 3.) Korm. rendelet: Egyes köznevelési tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 14756

41/2014. (XI. 3.) MNB rendelet: A „Ganz Ábrahám” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról – 14762

21/2014. (XI. 3.) FM rendelet: A természetes édesítőszerek termékpályáinak szabályozásához kapcsolódó egyes kérdésekről szóló 129/2007. (X. 31.) FVM rendelet, valamint a cukorrépa-termelők 2013. évi nemzeti kiegészítő támogatásáról szóló 79/2013. (IX. 13.) VM rendelet módosításáról – 14764

22/2014. (XI. 3.) FM rendelet: A sertéságazati stratégiai intézkedések keretében a törzstenyészetek fejlesztését szolgáló mezőgazdasági csekély összegű (de minimis) támogatásról szóló 78/2013. (IX. 10.) VM rendelet módosításáról – 14766

23/2014. (XI. 3.) FM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Garancia Alapból finanszírozott egységes területalapú támogatás, valamint az ahhoz kapcsolódó átmeneti nemzeti támogatások 2014. évi igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről szóló 35/2014. (IV. 4.) VM rendelet alapján nyújtható átmeneti nemzeti támogatások jogcímeihez kapcsolódó támogatási összegekről – 14770

32/2014. (XI. 3.) AB határozat: A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 137. § (1) bekezdése nemzetközi szerződésbe ütközésének, valamint alaptörvény-ellenességének megállapításáról és megsemmisítéséről – 14772

Köf.5.020/2014/7. számú végzés: A Kúria Önkormányzati Tanácsának végzése – 14786

423/2014. (XI. 3.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 14787

424/2014. (XI. 3.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 14787

425/2014. (XI. 3.) KE határozat: Államtitkári kinevezésről – 14788

1594/2014. (XI. 3.) Korm. határozat: Magyarország Kormánya és az Európai Űrügynökség között Magyarország csatlakozásáról az Európai Űrügynökséget létrehozó Alapokmányhoz és az erre vonatkozó szerződési feltételekről szóló Megállapodás kihirdetéséről – 14788

1595/2014. (XI. 3.) Korm. határozat: A 2014. évi hiánycél tartásához szükséges intézkedésekről szóló 1381/2014. (VII. 17.) Korm. határozat módosításáról – 14789

1596/2014. (XI. 3.) Korm. határozat: A Diákhitel Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság finanszírozásáról – 14789

1597/2014. (XI. 3.) Korm. határozat: A Nemzeti Táncszínház új játszóhelyéhez szükséges forrás biztosításáról és a kapcsolódó intézkedésekről – 14790

Letölthető PDF-ben.