Magyar Közlöny 2014/150

Olvasási idő: 6 – 10 perc

269/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet: A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programja részét képező beruházások megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről – 14794

270/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet: A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításával összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről – 14797

271/2014. (XI. 4.) Korm. rendelet: A 2015. évi Milánói Világkiállítás magyar pavilonjának megvalósításával kapcsolatos egyes feladatok irányítását és lebonyolítását végrehajtó szervezet kijelöléséről – 14801

1598/2014. (XI. 4.) Korm. határozat: A NATO műveleti alárendeltségű légijárművek alkalmazásáról – 14802

1599/2014. (XI. 4.) Korm. határozat: A NATO műveleti alárendeltségű légvédelmi készenléti elfogó légijárművek alkalmazásáról szóló 1587/2012. (XII. 17.) Korm. határozat hatályon kívül helyezéséről – 14802

1600/2014. (XI. 4.) Korm. határozat: Az ENSZ Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának Budapestre telepítéséről szóló tárgyalások megkezdéséről – 14803

1601/2014. (XI. 4.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és a Szaúd-arábiai Királyság Kormánya között az atomenergia békés célú felhasználásáról szóló együttműködési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 14803

1602/2014. (XI. 4.) Korm. határozat: Az Államreform Bizottság felállításáról – 14804

1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozat: A Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról – 14805

1604/2014. (XI. 4.) Korm. határozat: A Hajógyári-sziget közösségi és kulturális fejlesztési koncepciójáról – 14805

1605/2014. (XI. 4.) Korm. határozat: A Magyar Testgyakorlók Köre Budapest létesítményfejlesztési programjának megvalósításához szükséges intézkedésekről – 14806

1606/2014. (XI. 4.) Korm. határozat: A Tokaji Borvidék Szőlészeti és Borászati Kutatóintézet közfeladatainak gazdasági társaság részére történő átadásáról – 14806

1607/2014. (XI. 4.) Korm. határozat: Az egyes törvényeknek a kormányzati szerkezetalakítással összefüggő módosításáról szóló 2014. évi XXXV. törvényben foglaltak végrehajtása érdekében az állami tulajdonú erdészeti társaságok feletti állami tulajdonosi jogkör átadásához kapcsolódó fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 14807

1608/2014. (XI. 4.) Korm. határozat: A Magyarország 2014. évi központi költségvetéséről szóló 2013. évi CCXXX. törvény alapján a XI. Miniszterelnökség fejezet, 15. Fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 1. Célelőirányzatok alcím, 52. Járási szociális feladatok ellátása jogcímcsoport előirányzat túllépésének jóváhagyásáról – 14809

1609/2014. (XI. 4.) Korm. határozat: A Belügyminisztérium és az Országgyűlés fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 14809

1610/2014. (XI. 4.) Korm. határozat: Külképviseleti feladatok ellátása érdekében a Honvédelmi Minisztérium és a Külgazdasági és Külügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 14811

1611/2014. (XI. 4.) Korm. határozat: A Belügyminisztériumtól a Külgazdasági és Külügyminisztériumhoz vezényelt állomány pénzügyi járandóságainak rendezése érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról – 14813

1612/2014. (XI. 4.) Korm. határozat: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Integrált Irányítási és Ellenőrzési Rendszere kiterjesztésére irányuló informatikai rendszerfejlesztési projekt (IIER2) forrásbiztosításáról – 14815

1613/2014. (XI. 4.) Korm. határozat: A nemzeti park igazgatóságok számára a védettségi szint helyreállítása érdekében szükséges fedezet biztosítása céljából történő előirányzat-átcsoportosításról – 14817

1614/2014. (XI. 4.) Korm. határozat: A Kárpát Régió Üzleti Hálózat üzemeltetése fejezeti kezelésű előirányzat címrendi besorolásának módosításáról – 14819

1615/2014. (XI. 4.) Korm. határozat: A Szent István Egyetem által a kistérségi közfoglalkoztatási mintaprogramok mezőgazdasági programeleme megvalósításához nyújtott szakmai segítő tevékenység ellátása céljából bevont hallgatók ösztöndíjának biztosítása érdekében a Belügyminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 14819

1616/2014. (XI. 4.) Korm. határozat: A fertődi Porpáczy Aladár Középiskola elhelyezéséhez szükséges új iskola és tornaterem beruházási program megvalósításáról és a szükséges pénzügyi fedezet biztosításáról – 14821

1617/2014. (XI. 4.) Korm. határozat: A Tiszapüspöki község külterületén fekvő, egyes ipari-gazdasági övezetbe tartozó földrészletek beruházási célterületté nyilvánításáról – 14821

1618/2014. (XI. 4.) Korm. határozat: A Szlovákia–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014–2020 elfogadásáról – 14822

1619/2014. (XI. 4.) Korm. határozat: A Dél-Alföldi Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve egyes prioritásainak módosításáról, valamint a DAOP-2.1.1/G-11-k-2012-0001 azonosító számú („Hétköznapok és ünnepek az alföldi kastélyokban – A gyulai Almásy-kastély évszázadai” című) és a DAOP-2.1.1/G-11-k2-2012-0002 azonosító számú („A Szegedi Dóm turisztikai vonzerővé fejlesztése” című) kiemelt projektek támogatásának növeléséről – 14822

1620/2014. (XI. 4.) Korm. határozat: A Nyugat-Dunántúli Operatív Program 2011–2013. évekre szóló akcióterve 2. prioritásának módosításáról és az NYDOP-2.1.1/A.B-12-k-2012-0001 azonosító számú („Eszterháza Közép-Európai Kulturális Központ III. fejlesztési ütem” című) projekt támogatásának növeléséről – 14828

1621/2014. (XI. 4.) Korm. határozat: A KEOP-1.2.0/09-11-2013-0013 azonosító számú („Hódmezővásárhely szennyvíztisztítása és Kishomok városrészének szennyvízcsatornázása” című) projekt támogatásának növeléséről – 14831

1622/2014. (XI. 4.) Korm. határozat: A KEOP-2.2.2/C/14-2014-0001 azonosító számú („Regionális vízügyi, geoinformatikai és monitoring központ létrehozása” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról – 14833

127/2014. (XI. 4.) ME határozat: Állami felsőoktatási intézmények kancellárjainak megbízásáról – 14835

128/2014. (XI. 4.) ME határozat: Helyettes államtitkár kinevezéséről – 14835

129/2014. (XI. 4.) ME határozat: Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról – 14836

130/2014. (XI. 4.) ME határozat: Helyettes államtitkár megbízatása megszűnésének megállapításáról és helyettes államtitkár felmentéséről – 14836

Letölthető PDF-ben.