Magyar Közlöny 2014/154

Olvasási idő: 3 – 4 perc

2014. évi LVI. törvény: Magyarország Kormánya és a Lengyel Köztársaság Kormánya között a minősített adatok cseréjéről és kölcsönös védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről – 15186

2014. évi LVII. törvény: Magyarország Kormánya és az Osztrák Szövetségi Kormány között a közös államhatáron lévő határátkelőhelyekről és határátlépési pontokról, valamint a közúti és vízi közlekedésben a határforgalom ellenőrzésében történő együttműködésről szóló Megállapodás kihirdetéséről – 15194

2014. évi LVIII. törvény: A Magyarország Kormánya és a Szerb Köztársaság Kormánya között a nemzetközi közúti személyszállításról és árufuvarozásról szóló Egyezmény kihirdetéséről – 15200

2014. évi LIX. törvény: A földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény módosításáról – 15212

2014. évi LX. törvény: A légiközlekedésről szóló 1995. évi XCVII. törvény, valamint a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosításáról – 15212

2014. évi LXI. törvény: A vasúti közlekedésről szóló 2005. évi CLXXXIII. törvény, valamint a légi-, a vasúti és a víziközlekedési balesetek és egyéb közlekedési események szakmai vizsgálatáról szóló 2005. évi CLXXXIV. törvény módosításáról – 15221

43/2014. (XI. 13.) MNB rendelet: A „Lechner Ödön” ezüst emlékérme kibocsátásáról – 15223

44/2014. (XI. 13.) MNB rendelet: A „Lechner Ödön” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról – 15225

45/2014. (XI. 13.) MNB rendelet: A „Zrínyi Miklós” ezüst emlékérme kibocsátásáról – 15227

46/2014. (XI. 13.) MNB rendelet: A „Zrínyi Miklós” rézötvözetű emlékérme kibocsátásáról – 15229

1/2014. KMJE jogegységi határozat: A Kúria közigazgatási-munkaügyi jogegységi határozata – 15231

41/2014. (XI. 13.) OGY határozat: A Tájékoztató az Állami Számvevőszék 2013. évi szakmai tevékenységéről és beszámoló az intézmény működéséről című beszámoló elfogadásáról – 15234

426/2014. (XI. 13.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 15234

427/2014. (XI. 13.) KE határozat: Magyarországi rendkívüli és meghatalmazott nagykövet kinevezéséhez való hozzájárulásról – 15235

Letölthető PDF-ben.