Magyar Közlöny 2014/155

Olvasási idő: 5 – 8 perc

277/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet: A vasúti közlekedési hatóság által kiszabható bírság mértékéről és megfizetésének részletes szabályairól – 15239

278/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet: Az üvegházhatású gázok kibocsátásával, valamint az éghajlatváltozással kapcsolatos nemzeti jelentés tartalmáról és elkészítésének módjáról, az adatszolgáltatás rendjéről, illetve az adatszolgáltatási kötelezettség megszegése esetén fizetendő bírságról – 15245

279/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet: A környezeti alapnyilvántartásról szóló 78/2007. (IV. 24.) Korm. rendelet, valamint a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló 440/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról – 15261

280/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet: Egyes építésügyi és településügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 15261

281/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet: A védelem terén alapvető biztonsági érdeket érintő, kifejezetten katonai, rendvédelmi, rendészeti célokra szánt áruk beszerzésére, illetőleg szolgáltatások megrendelésére vonatkozó sajátos szabályokról szóló 228/2004. (VII. 30.) Korm. rendelet módosításáról – 15264

282/2014. (XI. 14.) Korm. rendelet: A WELT 2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság társasági üzletrészének a Magyar Állam javára történő megszerzése nemzetstratégiai jelentőségűnek minősítéséről – 15264

45/2014. (XI. 14.) NFM rendelet: Az MVM Paks II. Atomerőmű Fejlesztő Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről – 15265

34/2014. (XI. 14.) AB határozat: A Kúriának a pénzügyi intézmények fogyasztói kölcsönszerződéseire vonatkozó jogegységi határozatával kapcsolatos egyes kérdések rendezéséről szóló 2014. évi XXXVIII. törvény egésze, valamint egyes rendelkezései alaptörvény-ellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányuló bírói kezdeményezések elutasításáról – 15266

1636/2014. (XI. 14.) Korm. határozat: A Magyarország és az Albán Köztársaság között a szociális biztonságról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 15319

1637/2014. (XI. 14.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és az Azerbajdzsáni Kormány közötti Légiközlekedési Megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 15319

1638/2014. (XI. 14.) Korm. határozat: A német–magyar barátság évéről és ezzel összefüggésben a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 15320

1639/2014. (XI. 14.) Korm. határozat: A nemzetközi pénzügyi beszámolási standardok egyedi beszámolási célokra történő hazai alkalmazásáról – 15322

1640/2014. (XI. 14.) Korm. határozat: A Nemzeti Intelligens Szakosodási Stratégia (S3) elfogadásáról és a Kutatási Infrastruktúrák Európai Stratégiai Fóruma Útitervében szereplő kutatási infrastruktúra nagyprojektekben való magyar részvételről – 15323

1641/2014. (XI. 14.) Korm. határozat: Az egységes kormányzati ügyiratkezelő rendszer létrehozásáról szóló 1584/2014. (X. 16.) Korm. határozat módosításáról – 15324

1642/2014. (XI. 14.) Korm. határozat: A Közigazgatási és Igazságügyi Hivatal által üzemeltetett üdülőingatlanokról szóló 1549/2014. (X. 1.) Korm. határozat módosításáról – 15324

1643/2014. (XI. 14.) Korm. határozat: A Magyar Nemzeti Múzeum Nemzeti Örökségvédelmi Központja által ellátott egyes feladatoknak a Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ részére történő átadásáról szóló 1513/2014. (IX. 16.) Korm. határozat végrehajtásának feltételeiről – 15325

1644/2014. (XI. 14.) Korm. határozat: A Miniszterelnökség agrár-vidékfejlesztésért felelős államtitkára által irányított szervezeti egységek Kecskemétre történő áthelyezésével kapcsolatos feladatokról – 15326

1645/2014. (XI. 14.) Korm. határozat: A vízügyi ágazat irányításának átalakítása érdekében a vízvédelmi feladatok ellátásához szükséges, a Belügyminisztérium és a Földművelésügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 15329

1646/2014. (XI. 14.) Korm. határozat: A bevett egyházakat megillető hit- és erkölcstan oktatáshoz kapcsolódó támogatások biztosítása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 15331

1647/2014. (XI. 14.) Korm. határozat: Egyes egészségügyi intézmények infrastrukturális fejlesztését célzó projektek megvalósítása érdekében szükséges források finanszírozásáról – 15333

1648/2014. (XI. 14.) Korm. határozat: A Környezet és Energia Operatív Program 2011–2013. évi akcióterve 6. prioritásának módosításáról, valamint a prioritás keretében kiemelt projekt előzetes nevesítéséről és felhívás közzétételéről – 15341

1649/2014. (XI. 14.) Korm. határozat: A KÖZOP-4.3.0-08-2008-0001 azonosító számú („Záhony térség belső közúti infrastruktúrájának az ipari és logisztikai befektetésekkel összehangolt fejlesztése” című) projekt támogatásának növeléséről – 15343

1650/2014. (XI. 14.) Korm. határozat: A TIOP-1.3.1-07/1-2F-2008-0005 azonosító számú („A Miskolci Egyetem hazai és nemzetközi versenyképességének komplex megújítása” című) projekt költségnövekményének jóváhagyásáról – 15345

Letölthető PDF-ben.