Magyar Közlöny 2014/157

Olvasási idő: 2 – 2 perc

47/2014. (XI. 19.) MNB rendelet: A Magyar Nemzeti Bank elnöke által adományozható díjakról szóló 27/2013. (XII. 10.) MNB rendelet módosításáról – 15360

7/2014. (XI. 19.) MvM rendelet: A területi számjelrendszerről szóló 31/2011. (X. 24.) KIM rendelet módosításáról – 15361

8/2014. (XI. 19.) MvM rendelet: Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról – 15363

35/2014. (XI. 19.) NGM rendelet: Egyes szállítható nyomástartó berendezések üzemeltetésével kapcsolatos műszaki biztonsági követelményekről és a Gázpalack Biztonsági Szabályzatról – 15376

46/2014. (XI. 19.) NFM rendelet: Az egyes gazdasági társaságok felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről szóló 77/2012. (XII. 22.) NFM rendelet módosításáról – 15395

Köf.5030/2014/4. számú határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 15396

Köf.5033/2014/4. számú határozat: A Kúria Önkormányzati Tanácsának határozata – 15399

1656/2014. (XI. 19.) Korm. határozat: A Nemzeti Stadionfejlesztési Program keretében megvalósuló Bozsik Stadion fejlesztéséhez kapcsolódó intézkedésekről – 15404

1657/2014. (XI. 19.) Korm. határozat: Balatonfüred Város Önkormányzata feladatainak támogatása érdekében történő előirányzat-átcsoportosításról – 15404

131/2014. (XI. 19.) ME határozat: Helyettes államtitkár kinevezéséről – 15407

132/2014. (XI. 19.) ME határozat: Főiskolai tanár kinevezéséről – 15407

133/2014. (XI. 19.) ME határozat: Az Országos Statisztikai Tanács tagjának felmentéséről és új tag megbízásáról – 15407

Letölthető PDF-ben.