Magyar Közlöny 2014/158

Olvasási idő: 6 – 9 perc

284/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet: Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet módosításáról – 15411

285/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet: A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosításáról – 15477

286/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet: A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról – 15479

287/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet: A nemzetiségi célú előirányzatokból nyújtott támogatások feltételrendszeréről és elszámolásának rendjéről szóló 428/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosításáról – 15487

288/2014. (XI. 20.) Korm. rendelet: A ZeinaHotel Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság „f.a.” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről – 15488

25/2014. (XI. 20.) FM rendelet: Az anyajuhtartás csekély összegű támogatásáról – 15489

26/2014. (XI. 20.) FM rendelet: Az anyakecsketartás csekély összegű támogatásáról – 15490

431/2014. (XI. 20.) KE határozat: A Magyar Művészeti Akadémia elnökének tisztségében való megerősítéséről – 15493

1658/2014. (XI. 20.) Korm. határozat: A Magyarország és a Luxemburgi Nagyhercegség között a jövedelem- és a vagyonadók területén a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról szóló Egyezmény szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 15493

1659/2014. (XI. 20.) Korm. határozat: A Magyar Köztársaság Kormánya és az Üzbég Köztársaság Kormánya között a kettős adóztatás elkerüléséről és az adóztatás kijátszásának megakadályozásáról a jövedelem- és a vagyonadók területén Taskentben, 2008. április 17. napján aláírt Egyezmény módosításáról szóló Jegyzőkönyv szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 15493

1660/2014. (XI. 20.) Korm. határozat: A kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról és a radioaktív hulladékok kezelésének biztonságáról szóló közös egyezmény szerinti ötödik Nemzeti Jelentésről és a részes országok nemzeti jelentéseit megvitató felülvizsgálati értekezleten való magyar részvételről – 15494

1661/2014. (XI. 20.) Korm. határozat: Magyarországnak a Regionális vagy Kisebbségi Nyelvek Európai Kartája 2. cikk szerinti kötelezettségvállalásai végrehajtására vonatkozó hatodik időszaki jelentéséről – 15494

1662/2014. (XI. 20.) Korm. határozat: A Sao Paulo-i Főkonzulátus újranyitásához kapcsolódó feladatokról – 15495

1663/2014. (XI. 20.) Korm. határozat: A Nemzeti Kastélyprogramról – 15496

1664/2014. (XI. 20.) Korm. határozat: A Kormány által alapított közalapítványokkal és alapítványokkal kapcsolatos időszerű intézkedésekről szóló 1159/2010. (VII. 30.) Korm. határozat által előírt felülvizsgálati eljárás megállapításai alapján szükséges intézkedésekről szóló 1316/2010. (XII. 27.) Korm. határozat módosításáról – 15498

1665/2014. (XI. 20.) Korm. határozat: A Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Korm. rendeletben szereplő 2000 fő alatti kistelepülések vizsgálatáról – 15499

1666/2014. (XI. 20.) Korm. határozat: Az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program és a Rászoruló Személyeket Támogató Operatív Program elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról – 15500

1667/2014. (XI. 20.) Korm. határozat: A Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról – 15501

1668/2014. (XI. 20.) Korm. határozat: A Közigazgatás- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról – 15501

1669/2014. (XI. 20.) Korm. határozat: A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program, valamint az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program elfogadásáról és az Európai Bizottság részére történő benyújtásáról – 15502

1670/2014. (XI. 20.) Korm. határozat: A helyi önkormányzatok adósságot keletkeztető, valamint kezesség-, illetve garanciavállalásra vonatkozó ügyleteihez történő 2014. októberi előzetes kormányzati hozzájárulásról – 15502

1671/2014. (XI. 20.) Korm. határozat: A Szociális célú nem állami humánszolgáltatások támogatása fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról, valamint egyes fejezetek közötti és fejezeten belüli átcsoportosításokról – 15517

1672/2014. (XI. 20.) Korm. határozat: Az egyszerűsített honosítási eljáráshoz kapcsolódó többletfeladatok finanszírozásáról – 15524

1673/2014. (XI. 20.) Korm. határozat: A közúti közlekedési infrastruktúrához tartozó egyes feladatok finanszírozásához szükséges intézkedésekről – 15527

1674/2014. (XI. 20.) Korm. határozat: A 2014. év májustól szeptemberig tartó időszakban lezajlott sporteseményeken elért kimagasló sporteredmények állami jutalma és eredményességi támogatása forrásának biztosításáról – 15527

1675/2014. (XI. 20.) Korm. határozat: A Belügyminisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek címrendjének a Magyarország minisztériumainak felsorolásáról szóló törvénnyel összefüggő módosításáról – 15529

1676/2014. (XI. 20.) Korm. határozat: A rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról és egyes kormányhatározatok módosításáról, továbbá egyes kormányhatározatok végrehajtása során alkalmazandó eltérő intézkedésekről – 15529

134/2014. (XI. 20.) ME határozat: A Nemzetközi Beruházási Bank megalapítása tárgyában Moszkvában, 1970. július 10. napján aláírt és 1990. december 20. napján módosított Egyezmény és az Egyezményhez csatolt Alapszabály, továbbá az ezek módosításáról szóló Jegyzőkönyv részes államává váláshoz szükséges értesítésről – 15534

Letölthető PDF-ben.