Magyar Közlöny 2014/160

Olvasási idő: 2 – 3 perc

2014. évi LXVIII. törvény: Az Európa Tanács Korrupcióról szóló Büntetőjogi Egyezményének Strasbourgban, 2003. május 15-én kelt Kiegészítő Jegyzőkönyve kihirdetéséről – 15888

2014. évi LXIX. törvény: Az Európai Unió, valamint az Izlandi Köztársaság és a Norvég Királyság között az Európai Unió tagállamai, valamint Izland és Norvégia közötti átadási eljárásról szóló Megállapodásban meghatározott nyilatkozatok megtételéről – 15894

2014. évi LXX. törvény: Az Európai Műholdas Távközlési Szervezet Módosított Egyezményének kihirdetéséről – 15896

2014. évi LXXI. törvény: Egyes önkormányzatokat érintő törvények módosításáról – 15915

2014. évi LXXII. törvény: A büntetések, az intézkedések, egyes kényszerintézkedések és a szabálysértési elzárás végrehajtásáról szóló 2013. évi CCXL. törvény és ehhez kapcsolódóan más törvények módosításáról – 15918

2014. évi LXXIII. törvény: Egyes igazságügyi és magánjogi tárgyú törvények módosításáról – 15970

50/2014. (XI. 25.) BM rendelet: A Vásárhelyi-terv keretében megvalósuló Beregi árapasztó tározó és a Lónyai árapasztó fióktározó területével érintett földrészletek jegyzékéről – 15984

27/2014. (XI. 25.) FM rendelet: A kárenyhítési hozzájárulás megfizetésével, valamint a kárenyhítő juttatás igénybevételével kapcsolatos egyes kérdésekről – 15988

28/2014. (XI. 25.) FM rendelet: A nitrátérzékeny területeknek a MePAR szerinti blokkok szintjén történő közzétételéről szóló 43/2007. (VI. 1.) FVM rendelet és a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet módosításáról – 16006

Letölthető PDF-ben.