Magyar Közlöny 2014/161

Olvasási idő: 6 – 10 perc

2014. évi LXXIV. törvény: Az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról – 16010

289/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet: A Nemzetközi Megújuló Energia Ügynökség (IRENA) Alapokmányának kihirdetéséről – 16156

290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet: A kedvezményezett járások besorolásáról – 16172

291/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet: Egyes közlekedési tárgyú kormányrendeletek módosításáról – 16191

292/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet: A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról – 16192

293/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet: A hallgatói hitelrendszerről szóló 1/2012. (I. 20.) Korm. rendelet módosításáról – 16220

294/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet: A Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Szakbizottságról szóló 213/2013. (VI. 21.) Korm. rendelet módosításáról – 16222

295/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet: A Holokauszt Gyermekáldozatainak Emlékhelye – Európai Oktatási Központ létrehozásához szükséges közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 289/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet módosításáról – 16223

51/2014. (XI. 26.) BM rendelet: A belügyminiszter által alapított és adományozott elismerésekről szóló 37/2012. (VIII. 2.) BM rendelet módosításáról – 16224

1677/2014. (XI. 26.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya közötti légiközlekedési megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 16229

1678/2014. (XI. 26.) Korm. határozat: A Magyarország Kormánya és a Koreai Köztársaság Kormánya között a vezetői engedélyek kölcsönös elismeréséről és cseréjéről szóló megállapodás szövegének végleges megállapítására adott felhatalmazásról – 16229

1679/2014. (XI. 26.) Korm. határozat: A Vietnami Szocialista Köztársaság részére nyújtható kötött segélyhitel felajánlásáról – 16230

1680/2014. (XI. 26.) Korm. határozat: Az ENSZ Gyermekalapja Globális Szolgáltató Központjának lehetséges budapesti elhelyezéséről – 16230

1681/2014. (XI. 26.) Korm. határozat: A „2015 a külhoni magyar szakképzés éve” program megvalósításáról – 16231

1682/2014. (XI. 26.) Korm. határozat: A Nemzetközi Fejlesztési Együttműködés Koordinációs Tárcaközi Bizottság létrehozásáról – 16231

1683/2014. (XI. 26.) Korm. határozat: Az Ausztria–Magyarország Határon Átnyúló Együttműködési Program 2014–2020 elfogadásáról – 16232

1684/2014. (XI. 26.) Korm. határozat: A gyógyszertámogatás és a gyógyászati segédeszköz támogatás kiadásainak 2014. év végi finanszírozásához szükséges intézkedésekről – 16233

1685/2014. (XI. 26.) Korm. határozat: A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal Csongrád Megyei Kirendeltségének Hódmezővásárhelyre történő elhelyezésével összefüggő további feladatokról – 16235

1686/2014. (XI. 26.) Korm. határozat: Létszámátadással összefüggésben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Miniszterelnökség fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 16235

1687/2014. (XI. 26.) Korm. határozat: Az egyes miniszterek feladat- és hatáskörében bekövetkezett szervezeti változásokkal összefüggésben a Miniszterelnökség és az Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 16237

1688/2014. (XI. 26.) Korm. határozat: Egyes fordítási feladatok ellátásával összefüggésben a Miniszterelnökség és az Igazságügyi Minisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 16240

1689/2014. (XI. 26.) Korm. határozat: A Kőrösi Csoma Sándor Program és a Mikes Kelemen Program 2015. évi megvalósításáról – 16242

1690/2014. (XI. 26.) Korm. határozat: A magyar irodalmi és történelmi örökség részét képező ingóságoknak, valamint kiállítóhely ingatlannak a Petőfi Irodalmi Múzeum részére történő megvásárlása céljából a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 16242

1691/2014. (XI. 26.) Korm. határozat: A Temesváron 25 éve kitört romániai forradalom évfordulója alkalmából megrendezésre kerülő megemlékezések támogatása érdekében a rendkívüli kormányzati intézkedésekre szolgáló tartalékból történő előirányzat-átcsoportosításról – 16244

1692/2014. (XI. 26.) Korm. határozat: A Hungaroring Sport Zrt. által 2015. évben megvalósítandó egyes sportesemények támogatásáról – 16246

1693/2014. (XI. 26.) Korm. határozat: A Pannon Park projekt előkészítésével kapcsolatos további intézkedésekről és ezzel összefüggésben a IX. Helyi önkormányzatok támogatásai fejezetben történő előirányzat-átcsoportosításról – 16246

1694/2014. (XI. 26.) Korm. határozat: A XVII. Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezet Autópálya rendelkezésre állási díj fejezeti kezelésű előirányzat túllépésének jóváhagyásáról – 16248

1695/2014. (XI. 26.) Korm. határozat: Az Országos Tűzmegelőzési Bizottság működésével összefüggő feladatok végrehajtása érdekében a Földművelésügyi Minisztérium és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, valamint a Belügyminisztérium fejezetek közötti előirányzat-átcsoportosításról – 16248

1696/2014. (XI. 26.) Korm. határozat: A 2014–2020-as programozási időszak országos jelentőségű közúti, vasúti és vízi közlekedési, városi és elővárosi közlekedési fejlesztéseinek indikatív listájáról – 16250

1697/2014. (XI. 26.) Korm. határozat: A KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0005 azonosító számú („Szilárdhulladék-gazdálkodási rendszer továbbfejlesztése a Heves Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás területén” című) projekt támogatásának jóváhagyásáról szóló 1636/2013. (IX. 10.) Korm. határozat módosításáról – 16257

1698/2014. (XI. 26.) Korm. határozat: A KEOP-1.1.1/B/10-11-2013-0002 azonosító számú („A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” című) projekt szakaszolásáról – 16258

1699/2014. (XI. 26.) Korm. határozat: A KÖZOP-5.5.0-09-11-2014-0006 azonosító számú („Jegy- és bérletkiadó automata-hálózat megújítása a budapesti közösségi közlekedésben” című) projektjavaslat támogatásának jóváhagyásáról és akciótervi nevesítéséről – 16260

135/2014. (XI. 26.) ME határozat: Magyarország Kormánya és a Ghánai Köztársaság Kormánya közötti gazdasági és műszaki együttműködésről szóló megállapodás létrehozására adott felhatalmazásról – 16262

136/2014. (XI. 26.) ME határozat: Az Oroszországi Föderációval és Dániával a minősített adatok átadásáról, minősítési szintjeinek megfeleltetéséről és védelméről szóló kétoldalú nemzetközi megállapodások létrehozására adott felhatalmazásról – 16262

Letölthető PDF-ben.