Magyar Közlöny 2014/162

Olvasási idő: 2 – 4 perc

48/2014. (XI. 27.) MNB rendelet: A jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank alapvető feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről – 16264

49/2014. (XI. 27.) MNB rendelet: A biztosítási piaci szervezetek által a jegybanki információs rendszerhez elsődlegesen a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti feladatai ellátása érdekében teljesítendő adatszolgáltatási kötelezettségekről – 16854

50/2014. (XI. 27.) EMMI rendelet: Az állami sport célú támogatások felhasználásáról és elosztásáról szóló 27/2013. (III. 29.) EMMI rendelet módosításáról – 17171

36/2014. (XI. 27.) NGM rendelet: A díjtól és költségtől mentes készpénzkifizetés, illetve készpénzfelvétel igénybevételére szolgáló fizetési számlát megjelölő nyilatkozat tartalmára vonatkozó részletes szabályokról szóló 53/2013. (XI. 29.) NGM rendelet módosításáról – 17172

47/2014. (XI. 27.) NFM rendelet: A magyar légtér igénybevételéért fizetendő díjról szóló 84/2011. (XII. 29.) NFM rendelet módosításáról – 17173

48/2014. (XI. 27.) NFM rendelet: A Magyar Gáz Tranzit Zártkörűen Működő Részvénytársaság felett az államot megillető tulajdonosi jogok és kötelezettségek összességét gyakorló szervezet kijelöléséről – 17174

432/2014. (XI. 27.) KE határozat: Bírói felmentésről – 17175

433/2014. (XI. 27.) KE határozat: Bírói felmentésről – 17175

434/2014. (XI. 27.) KE határozat: Bírói felmentésről – 17175

435/2014. (XI. 27.) KE határozat: Bírói felmentésről – 17176

436/2014. (XI. 27.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 17176

437/2014. (XI. 27.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 17176

438/2014. (XI. 27.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 17177

439/2014. (XI. 27.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 17177

440/2014. (XI. 27.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 17177

441/2014. (XI. 27.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 17178

442/2014. (XI. 27.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 17178

443/2014. (XI. 27.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 17178

444/2014. (XI. 27.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 17179

445/2014. (XI. 27.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 17179

446/2014. (XI. 27.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 17179

447/2014. (XI. 27.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 17180

448/2014. (XI. 27.) KE határozat: Bírói kinevezésről – 17180

449/2014. (XI. 27.) KE határozat: A 311/2011. (XII. 13.) KE határozat
ódosításáról – 17180

Letölthető PDF-ben.