Magyar Jog 2015/1

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmányok

  • Tóth Mihály: A bűnszervezeti elkövetés szabályozásának kanyargós útja
  • Bócz Endre: A vádiratszerkesztésről
  • Jakab Nóra: A munkajog és a polgári jog kapcsolata a jogpolitika tükrében
  • Prugberger Tamás: A munka-, a közszolgálati és a társadalombiztosítási szakbíráskodás tervezett átalakításának terve a közszolgálati jogviták elkülönítésén keresztül
  • Juhász László: A csődeljárásban nem érvényesített követelések megítélése – egy kúriai döntés margójára
  • Gyovai Márk: Ingatlanárverések a végrehajtói gyakorlatban
  • Talabos Dávidné – Lukács Nikolett: A clausa rebus sic stantibus elv története és továbbfejlődési módozatai a német jogban, figyelemmel a porosz és osztrák magánjogra

Szemle

  • Pulinka Mihály: Új Ptk. – Új kihívások. Összefoglaló a XXVI. Közép-európai Közjegyzői Kollokviumon elhangzott előadásokról