Magyar Jog 2015/2

Olvasási idő: 1 – 2 perc

Tanulmányok

  • Gácsi Anett Erzsébet: A mérgezett fa gyümölcse doktrína és az ezüsttálca elve
  • Dudás Attila: A kötelmi jog reformja Szerbiában a készülő polgári törvénykönyv fényében
  • Hajdu Gergely: Az ingatlan-nyilvántartási jog változásai az új Ptk. tükrében
  • Sipos Ferenc: A jóvátételi munkáról
  • Pilisi Fanni: A hivatali visszaélés és a (kötelességszegéssel elkövetett) hivatali vesztegetés elhatárolása
  • Gaiderné Hartmann Tímea: Elektronikus adatok ideiglenes és végleges hozzáférhetetlenné tétele – egy új intézmény első évei
  • Ambrus István – Ujvári Ákos: Száz éve halt hősi halált Degré Lajos, az “elfeledett” büntetőjogász

Szemle

  • Pozsár-Szentmiklósy Zoltán: Trócsányi László: Az alkotmányozás dilemmái. Alkotmányos identitás és európai integráció