CÉGHÍRNÖK 2018/12

Olvasási idő: < 1 perc

  • Lovas Lilla: Magyarországi székhelyű beolvadó társaságok határokon átnyúló egyesülése – III.
  • Darai Péter: Az adóellenőrzés és a hatósági eljárás lefolytatásának időbeli korlátai – II.
  • Kovács László: Az új Ptk. hitel- és számlaszerződésekről szóló szabályainak lényege – III.
  • Erdős Károly – Nagy Dávid: Globális csőd-helyzetkép (2017/2018) világszerte – II.