CÉGHÍRNÖK 2018/11

Olvasási idő: < 1 perc

  • Juhász László: A csődegyezség néhány vitás kérdése IV.
  • Lovas Lilla: Magyarországi székhelyű beolvadó társaságok határokon átnyúló egyesülése II.
  • Kovács László: Az új Ptk. hitel- és számlaszerződésekről szóló szabályainak lényege II.
  • Darai Péter: Az adóellenőrzés és a hatósági eljárás lefolytatásának időbeli korlátai I.
  • Erdős Károly – Nagy Dávid: Globális csőd-helyzetkép (2017/2018) világszerte I.