CÉGHÍRNÖK 2018/10

Olvasási idő: < 1 perc

  • Mohai Máté: A formai, alaki hibák megítélése a csődegyezség jogszabályokban foglaltaknak való megfelelősége vizsgálatakor – egy ítélőtáblái döntés margójára II.
  • Kovács László: Az új Ptk. hitel- és számlaszerződésekről szóló szabályainak lényege I.
  • Lovas Lilla: Magyarországi székhelyű beolvadó társaságok határokon átnyúló egyesülése I.
  • Juhász László: A csődegyezség néhány vitás kérdése III.